Monday, 2023-12-04, 0:25 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Teologia Liturgică

Veşminte specific arhiereşti

 

a.      Sacosul.

Originea acestui veşmânt este controversată. Apusenii, de exemplu, caută originea sacosului în dalmatica consulilor romani, purtată prin sec. II, la Roma, atât de către bărbaţi cât şi de femei. Răsăritenii socotesc că sacosul este la origine vechea tunică a bazileilor bizantini, pe care ei o îmbrăcau numai la anumite solemnităţi publice şi pe care ei au dăruit-o în semn de cinstire mai întâi patriarhilor din Constantinopol, iar mai târziu şi unor arhiepiscopi mai cu vază.

Primele mărturii sigure despre întrebuinţarea liturgică a sacosului provin abia din secolul al XII-lea. La început, numai patriarhul de la Constantinopol avea dreptul să poarte sacos şi el îl purta, ca semn de mare cinste, doar la cele trei mari praznice împărăteşti: Naşterea Domnului, Paştile şi Rusaliile. Dar din sec. al XV-lea înainte (probabil după 1453) şi mitropoliţii au obţinut dreptul de a purta sacos, iar de prin sec. al XVII-lea sacosul devine un veşmânt comun tuturor arhiereilor.

Fiind la arhierei semnul căinţei şi al smereniei, aducând aminte, ca felonul, de hlamida mohorâtă, cu care Mântuitorul a fost îmbrăcat în batjocură de către ostaşi, pentru că Se numise pe Sine împărat al iudeilor. Închipuie şi cămaşa lui Hristos, cea ţesută dintr-o bucată, pentru care s-au aruncat sorţi. Clopoţeii cu care se încheie cele două părţi ale sacosului simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din gura episcopului; prin numărul lor (câte şase de fiecare parte) ei reprezintă şi glasul celor 12 apostoli la propovăduirea Evangheliei.

b.      Omoforul.

Este unul din cele mai vechi veşminte arhiereşti, întrebuinţarea lui în cult fiind atestată încă de prin sec. al IV-lea.

Cu privire la originea omoforului s-au emis două păreri mai importante. Cei mai mulţi cred, pe bună dreptate, că omoforul arhieresc reprezintă continuarea acelui veşmânt purtat de arhiereii Legii Vechi, în timpul slujirii la Cortul Sfânt şi la templu şi numir efod sau umerar. Alţii cred că omoforul ar fi fost o insignă dată de împăraţii romani episcopilor Romei în cursul secolului al V-lea, spre a se deosebi de ceilalţi clerici şi corespude astăzi cu veşmântul numit de catolici pallium, o fâşie de stofă lungă şi îngus0tă, din lână albă, cu şase cruci negre, aşezată pe umeri, ale cărei capete atârnă unul în faţă şi altul în spate. La început, în Apus, acest veşmânt era rezervat papilor, care îl dăruiau ca pe o distincţie, şi altor episcopi, iar azi îl poartă papii, primaţii, arhiepiscopii şi anumiţi episcopi privilegiaţi.

În Răsărit însă, omoforul a fost purtat de la început de către toţi arhiereii, în general, fiind dăruit de împăraţi şi privit ca simbol al demnităţii episcopale („cel mai ales veşmânt” cum zice Simeon al Tesalonicului); când se lua omoforul unui episcop, aceasta era egal cu depunerea lui din treaptă. Până prin sec. al XVII-lea culoarea omoforului era albă, iar de atunci înainte are de obicei culoarea sacosului.

Omoforul trebuie considerat în legătură cu „oaia cea pierdută, pe care Mântuitorul a luat-o pe umerii Săi ca s-o mântuiască”. El ne aduce aminte de veşmântul arhieresc al lui Aaron (efodul), pe care arhiereii Legii Vechi îl purtau fixat pe umărul stâng cu şervete lungi.

Omoforul este purtat de către episcop atunci când acesta Îl reprezintă în chip direct pe Hristos în timpul slujbei liturgice. Atunci când se socoteşte că arhiereul este numai slujitor al Domnului, fiind Domnul însuşi de faţă (ca de ex. la citirea Evangheliei), atunci omoforul se depune.

c.       Mantia.

Unii cred că mantia îşi are originea în mantia militară persană, devenită un supraveşmânt de ceremonie al împăraţilor bizantini care, la rândul lor, l-au acordat patriarhilor, ca un semn distinct faţă de ceilalţi arhierei. Simeon al Tesalonicului ne relatează, de exemplu că pe vremea lui (începutul secolului al XV-lea), împăratul însuşi trimitea celui ales patriarh mantia şi englopionul, în semn de deosebită cinstire. Alţii cred că mantia arhierească îşi are originea în mantia filosofilor, adoptată de primii creştini, ori din acea cappa magna, purtată în vechime de apuseni, a cărei denumire a rămas în mantia arhiereilor romano-catolici, numită cappa.

Dar părerea cea mai probabilă cu privire la originea mantiei arhiereşti este că aceasta derivă din mantaua monahală de odinioară, pe care arhiereii au adoptat-o deoarece şi ei sunt aleşi din rândurile călugărilor. Până în sec. al XV-lea, mantia era purtată de arhierei ca o haină de toate zilele, iar după aceea a fost păstrată numai ca veşmânt liturgic. În Biserica rusească şi arhimandriţii purtau mantie.

Nu se rosteşte la îmbrăcarea ei nici o formulă, ceea ce arată caracterul ei extraliturgic şi originea ei târzie în cult.

Ea închipuie îmbrăcămintea îngerească. Simeon al Tesalonicului spune că mantia înseamnă „darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă şi acoperitor, pentru că cuprinde, ca şi acoperământul”; râurile ei simbolizează „învăţăturile felurite care izvorăsc necontenit din cele Două Legi, cea Veche şi cea Nouă”, iar cele patru tăbliţe de materie colorată ale mantiei simbolizează: cele de sus tablele Legii -Vechi, iar cele de jos, unite printr-o legătură de aur, închipuiesc cele două Testamente ale Sfintei Scripturi, unite prin Hristos, din care izvorăsc râuri de apă vie, adică învăţăturile care trebuie să izvorască necontenit din mintea şi gura arhiereului. Clopoţeii de pe mantia arhiereilor ne aduc aminte de clopoţeii de pe marginea mantiei arhiereilor din Legea Veche. Cu alte cuvinte, „mantia simbolizează puterea şi plenitudinea chemării arhiereului”.

Category: Teologia Liturgică | Added by: PortalOrtodox (2012-02-21)
Views: 590 | Tags: liturgica referat, liturgica speciala, liturgica online, relige, curs liturgica, referat, manual online liturgica | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023