Friday, 2023-12-01, 0:31 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Slujbe si randuieli

Slujba Sfantului Siluan Athonitul
LA VECERNIA MICA

La Doamne strigat-am..., stihirile pe 4, glas 4:

Podobie: Ca pre un viteaz intre Mucenici...

Floare noua a inflorit Mostenirii tale, de Dumnezeu Nascatoare, sufland cea a Duhului dumnezeiasca mireazma, Siluan cel minunat, cel intocmai cu nevoitorii cei dedemult, si nebuneste aprins de iubirea Fiului tau, pre Carele cu staruinta roaga sa daruiasca, celor ce cinstesc cuvioasa pomenirea lui, ale Harului daruri.

Din Rusia ai rasarit, ca un de Dumnezeu sadit vlastar, dar ai auzit de vestitul Athon, unde ca o vie bineroditoare vinul cel tare al vietii ingeresti ai adus, pre carele il dai nedesertat celora ce inseteaza de ale tale cuvinte de Dumnezeu insuflate, Siluane de trei ori fericite, invatatorule neratacit al Imparatiei.

De vasul cel de lut al tau nicicum nu te-ai grijit, dor avand, Cuvioase, sa lepezi a celui cazut haina, si vesmantul cel luminos al Noului Adam sa imbraci, impreuna-lucrator si ajutor luand pocaintei tale dumnezeiesc povatuitor, pre intai-statatorul purtatorilor de chinuri, pre marele Panteleimon.

Ca pre o jertfa de lauda Domnului te-a adus patria ta, Cuvioase, praznuind pomenirile luminarii tale si zicand: Priimeste Tu, Mire Iisuse, rodul pantecelui meu, pre carele Duhul Tau au zamislit, dar de veselie Bisericii ceii sfinte, pre fericitul Siluan.

Slava ...‚ glas al 2-lea:

Minunatu-te-ai de Domnul, Cuvioase, intru viata ta cea dumnezeiasca; ca din pruncie pre Acela cu sete cautand, aflatu-L-ai in sfarsit prin cercarea Duhului Sfant, si de dulceata umplandu-te, a neziditelor daruri, tuturor dai, prin cuvintele tale cele de Dumnezeu scrise, plinatatea vietii Evangheliei, pre carea prin smerenie neincetat tiindu-o, Siluane, daruieste-o si noua, celora ce pre tine cinstim.

Si acum..., glas acelasi:

Toata nadejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma subt acoperamantul tau.

Lumina lina... Prochimenul zilei. Invredniceste-ne, Doamne...

LA STIHOAVNA

Stihirile, glas al 2-lea:

Podobie: Casa Efrathului...

Harul Duhului, Siluane, daruieste tuturor celora ce cu dragoste pomenirea ta savarsesc, si cu cantari pre tine cinstesc.

Stih: Rabdand, am rabdat pre Domnul...

Setea cea dupre Dumnezeu, cu scrierile tale stinge-o, si inimile roureaza, Siluane, precum stii, cu a Duhului roua.

Stih: Si au pus pre piatra picioarele mele...

Plange-ma, pre cela ce sant a Stramosului plangerea, Siluane de trei ori fericite, ca faradelegile au covarsit viata mea.

Slava... A Treimii:

Slava Tie, Dumnezeule, Treime Atotsfanta, Carea acuma daruiesti mangaiere lumii pre Siluan, robul Tau.

Si acum... A Nascatoarei:

Iata acum, Stapana, floare noua cu buna mireazma a venit din Mostenirea ta, pre credinciosi cu totul mirezmuind cu mirezmele Dumnezeescului Duh.

Acum slobozeste... Sfinte Dumnezeule... Si celelalte. Si otpust: Ca a Ta este Imparatia...

Troparul, glas 3:

Facerea lui Pavel Ieromonahul

Podobie: Al Dumnezeestii credinte...

Propoveduitor al iubirii lui Hristos, lumii intregi ai fost dat, de trei ori fericite, intre cuvantatorii de Dumnezeu cel prea duios, caci pre Cel smerit si bland ai vazut, si inima Aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale toti luminandu-ne, Siluane, de Dumnezeu insuflate, proslavim Duhul, Carele pre tine-au proslavit.

Altul. Glas 5:

Podobie: Pre Cuvantul...

Impodobit-ai, Parinte, Muntele Athonului, mai presus de fire vietuind, si cea a Duhului ai aratat noua, dumnezeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cuviinta cinstind pomenirea ta, Siluane, din inima slavim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat.LA VECERNIA MARE

La Doamne strigat-am..., stihirile pe 6, glas 1:

Podobie: Ceea ce esti bucuria...

Cu veselie acum intru cantari sa laudam pre noul vlastar al Athonului, carele cu vrednicie la soborul Cuviosilor s'a adaugat, ale carora bune-savarsiri intocmai a urmat, pre Siluan de Dumnezeu vazatorul, cautatorul Harului, si aflatorul.

Pre Dumnezeu, pre Carele din pruncie cautai, Parinte, iata acuma, nu prin cunostinta cea mestesugita, ci prin negraita putere a Duhului Il ai, si neincetat aduci rugaciunile tale, Siluane, ca neamurile sa se umple de darul dumnezeescului Har.

Imparatia lui Dumnezeu inlauntrul omului este, precum nemincinos zice al nostru Datator de Lege; pentru aceea, cu ravna sapand, Siluane, aflat-ai curgerile ei, udand imbelsugat pamantul tau cel intelegator, si semintele crescandu-le.

Altele, glas al 2-lea:

Podobie: Cu ce cantari de lauda...

Cu ce cantari de multamita vom rasplati tie folosinta cea de la tine, Parinte de Dumnezeu proslavite, cei cari setea cu scrierile tale ne-am adapat, si cu prisosinta ne-am invatat in iad a tine mintea cea de netinut, si dobandirea mantuirii a avea intru nadejdile cele bune, Siluane de trei ori fericite, caci Duhul pre tine, Cuvioase, lumii intregi invatator te-a asezat, cu totul neratacit.

Cadere se ingaduie sufletelor barbatesti, a indreptarii iconomie, temei cunoasterii de Dumnezeu facandu-se si pierdere cu totul a vrajmasului; caci in chip intelegator, cu dor, celor ceresti toate puterile supunandu-si, si numai catre Dumnezeu indreptandu-le, imbelsugat se impartasesc de darurile cele nezidite, si de Adam cel vechi dezbracandu-se, cu Hristos de un chip a fi se arata.

In dar ai luat de la Nascatoarea de Dumnezeu pocainta cea mantuitoare; caci, cand sarpele ai inghitit, Ea atuncea te-a lepadat, neplacandu-i vietuirea ta, si dorul de nevointa in sufletul tau a aprins, Siluane preafericite; pentru aceea, aflat-ai cheia plangerii, cu carea marea milostivirilor Domnului ai deschis, cu cea din Athon a ta preaaleasa vietuire.

Slava... Glas al 6-lea:

Preaiubitorul de oameni Dumnezeu, Hristos Domnul, noua mangaiere in zilele cele de pre urma, si Evanghelie insuflata, si neprihanita icoana a Lui, pre Siluan cel preafericit au daruit noua. Catre carele, ca la un Parinte privind, de duhovniceasca bucurie ne umplem; si calauza tare pre acesta avand, calea cea catre Dumnezeu fara de clatire savarsim. Pentru aceea, cu multumita dand glas, catre Acela strigam: Slava Tie, Doamne, Cela ce in fiestecare neam pre Sfintii Tai, ca pre niste stele mult-luminoase ii arati, prin carii pre Tine, Soarele cel neinserat, vazandu-Te, ne luminam.

Si acum... Cine nu te va ferici pre tine..., sau a Praznicului.

Vohod: Lumina lina...

Prochimenul zilei si Paremiile:

Dela intelepciunea lui Solomon cetire.

Cap. 3, stih 1-3.

Sufletele dreptilor sant in mana lui Dumnezeu, si munca de dansele nu se va atinge. Parutu-s'a intru ochii celor nepriceputi a muri, si s'a socotit pedepsire iesirea lor, si mergerea dela noi sfaramare, iara ei sant in pace. Ca inaintea fetei oamenilor de vor lua si munca, nadejdea lor este plina de nemurire, si putin fiind pedepsiti, cu mari faceri de bine se vor darui; ca Dumnezeu au ispitit pre dansii, si i-au aflat luisi vrednici. Ca aurul in ulcea i-au lamurit, si ca o jertfa de ardere de tot i-au priimit. Si in vremea cercetarii sale vor straluci, si ca scanteile prin paie vor fugi. Judeca-vor limbi, si vor stapani noroade, si va imparati intru dansii Domnul in veci. Cei ce nadajduiesc spre dansul vor intelege adevarul, si credinciosii in dragoste vor petrece cu dansul. Ca har si mila este intru cuviosii lui, si cercetare intru alesii lui.

Dela Intelepciunea lui Solomon cetire:

(Cap. 4, 7-15)

Dreptul, de va ajunge sa se savarseasca, intru odihna va fi; caci batranetile sant cinstite nu cele de multi ani, si nici cele ce cu numarul anilor se masoara. Ci caruntetea oamenilor este intelepciunea, si varsta batranetii - viata cea nepangarita. Bineplacut lui Dumnezeu facandu-se, Domnul l-au iubit, si traind intre pacatosi, s'a mutat de pre pamant. Rapitu-s'a, ca nu cumva rautatea sa schimbe cunostinta cugetului lui sau viclesugul sa amageasca sufletul lui. Caci vraja rautatii intuneca pre cele bune si ameteala poftei schimba mintea cea fara de rautate. Savarsindu-se degraba, cel drept a plinit ani indelungati. Caci placut era Domnului sufletul sau, pentru aceea au grabit sa-l scoata din mijlocul viclesugului. Iar noroadele vazand, nu au chibzuit, nici si-au pus in gand una ca aceasta, ca harul si mila lui Dumnezeu sant intru cei cuviosi ai Lui si purtarea Sa de grija intru cei alesi ai Lui.

Din Prorocia lui Ioil cetire

Cap. 2, stih 28-31.

Acestea zice Domnul: Si va fi dupre aceasta, si voiu turna din Duhul Meu preste tot trupul si vor proroci fiii vostri si fiicele voastre, si batranii vostri vise vor visa, si tinerii vostri vedenii vor vedea. Si preste robii Mei si preste roabele Mele in zilele acelea voiu turna din Duhul Meu. Si voiu da semne in cer si pre pamant, sange si foc si fumegare de fum; soarele se va schimba in intuneric si luna in sange, mai nainte de a veni ziua Domnului cea mare si stralucita.

LA LITIE

Stihirile samoglasnice

Glas 1

Ca pre o incepatura preacinstita lumea acuma pre tine lui Dumnezeu aduce, Siluane de Dumnezeu cinstite, si ca pre o rasturnare a faradelegii si dulceata pierzatoare a amaraciunii pacatului. Ci mai ales se bucura de tine Athonul cel nascator de sfintenie, cel intru cunostinta cugetului mare lacas de nevointa, ca cela ce te are pre tine aprig purtator de biruinta improtiva vrajmasului, si dascal a toata lumea din cele ce insuti ai patimit, prin carele Harul aflam si Domnului casnici ne facem.

Glas 2

Afara din lume iesind, prin rugaciunile Pastorului lui Dumnezeu, in cuptorul iadului ai intrat, Parinte, ca un aur prealamurit, si de flacarile lui arzandu-te, aflatu-ti-ai odihna in locul linistirii ceii dupre Dumnezeu, in Athonul cel de monahi priimitor, unde Lavra Panteleimonului te-a priimit ca pre o oaie de Dumnezeu insetata, si vas preacinstit te-a lucrat, lacas al Mangaietorului, trambita a dumnezeiestii iubiri, alauta a pocaintei, lira a dragostei de adevar, si al neziditelor lucrari aratator.

Glas 3

Pus-ai pre piatra pocaintei picioarele tale, Siluane, socotind fara de amanare ca „Aicea voiu muri pentru pacatele mele;" pentru aceasta, prin neincetata pomenirea Domnului, lucrarea rugaciunii de la Maica lui Dumnezeu ca pre o rasplata ai priimit, prin carea ale dracilor nerusinatele navaliri ai biruit, ca un inger vietuind, in priveghere stand, si inaintea Domnului tiindu-te. Caruia har si pre noi invredniceste, cei ce cantam pomenirea ta.

Glas 4

Cea a Stapanului venirea pururea inaintea ochilor tai avand, ca un credincios iconom al harului Sau la moara fratilor tai slujeai, unde te-ai si invrednicit de cea negraita a lui Hristos aratarea, a Painii Vietii; din Care, in chip tainic gustand, patruns-ai intru intelegerea si desfatarea tainelor, in multe chipuri, din iconomie, parasit fiind, ca si mai insetat sa cauti Harul; de carele si pre noi partasi ne fa, Parinte, Siluane de Dumnezeu vazatorule.

Slava... Glas al 5-lea:

In Duhul Sfant pre Hristos cel Viu vazand, belsug de viata ai luat, Siluane, preacuvioase. Si asemenea icoanei Lui facandu-te, multi pasi abatuti de povara cea greu de purtat a pacatului ai indreptat, si prin ispite invierea sufletului traind, cea catre Dumnezeu credinta iti intareai, luminat imprejur de lumina Thavorului. Pentru aceasta, Parinte, propoveduitor te-ai facut, precum au iconomisit tie Dumnezeu; priimeste dar si de la noi neputincioasele graiuri de multamita, pentru carile, cu nebiruitele tale rugaciuni, daruieste noua Harul Duhului.

Si acum... Fericimu-te pre tine..., sau al Praznicului.

LA STIHOAVNA

Stihirile glas 5, insasi Podobia:

Podobie: Bucura-te camara...

Bucura-te, Siluane preaminunate, a Rusiei lauda cea de Dumnezeu rasarita, a Muntelui Athonului slava, al Bisericii lui Hristos propoveduitorule cel prea mare al dumnezeescului Har, indreptarea celor ce cad, mangaierea celor ce stau tari in credinta, intarirea in Hristos a celor fara de nadejde, a smereniei carte insuflata, fericite, pentru aceea, pre tine laudand ne rugam: Fa sa lacuiasca, Cuvioase, in inimile noastre Duhul Sfant, cu sfintele tale rugaciuni catre Dumnezeu, pre Carele in chip curat cu viata ta L-ai slavit.

Stih: Rabdand am rabdat pre Domnul...

Bucura-te cela ce te-ai unit cu Hristos prin lucrarea darurilor Harului, a caruia parasire nicicum ai suferit-o, Siluane, pre carea in viata ta in chip nemincinos o ai cunoscut, rugaciunea lucrand, pana la sange, Cuvioase, ca pre o tanguire pentru intreaga zidire, dar mai ales pentru cei adormiti, iubitorule de suflet; pavaza pre cale ne este, fericite, vietuirea ta, ca suflare noua a Duhului ne daruiesti, celor lipsiti de duh carii in lumestile griji ne zbatem.

Stih: Lauda-se-vor cuviosii intru slava...

Bucura-te, risipitorul gandurilor celor inselatoare si surparea dracilor, pazitorul cel treaz al inimii, luminarea simtirilor, preafericita limpezime si unime, sabie carea tai miscarea slavei ceii desarte, cort prealuminos al luminii ceii nezidite, lauda cea mare a Muntelui Athonului, fericite, unde ti s'au aratat tainele cele negraite, pre carile nici ochiul a vazut, nici mintea omului a cuprins, gura Domnului, carea vesteste oamenilor dumnezeiasca voie.

Slava... Glas al 8-lea:

Priimeste si nu lepada, milostive Parinte, aceasta mica lauda a noastra, insa de parinti iubitoare. Caci cu ce cuvinte, Cuvioase, vietuirea ta cea minunata voiu lauda? Ca asemenea nevoitorilor de odinioara te-ai facut, si ca un luceafar in noaptea adanca a intunerecului pacatului, sufletele cele ratacite la cunostinta de Dumnezeu calauzesti. Si dobandirea Duhului inveti, nu prin cuvinte, ci prin faptele vietii. Pentru aceea pre tine, Siluane, vazand, ne minunam si fericim tinutul carele te-a daruit noua, patria ta cea cereasca, in carea de sfintenie te-ai umplut. Rugamu-te pre tine, cela ce esti cea mai de pre urma si mare slava a Athonitilor, roaga pre Domnul pentru noi.

Si acum... Fecioara nenuntita... sau al Praznicului.

Acum slobozeste... Sfinte Dumnezeule, si celelalte. Si Otpust.

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Sfantului, de 2 ori. Slava... Si acum... A Nascatoarei de Dumnezeu. Dupre Cathisma 1-a,

SEDEALNA, glas 1:

Podobie: Mormantul Tau, Mantuitorule...

De dragostea catre Dumnezeu si de aproapele din belsug te-ai umplut, de Dumnezeu cugetatorule, cat si Harul de a pricepe tainele ai priimit, Siluane, si a vedea mai dinainte cele ce au sa fie; pentru aceea, toti cei ce cugetam la vietuirea ta de Har izvoratoare, strigam: Hristoase al nostru, slava Tie!

Slava..., tot aceasta. Si acum...

A Nascatoarei:

Doamna Marie, a Athonului intaistatatoare, ca pre o floare cugetatoare in gradina Ta aceasta pre Cuviosul ai rasarit, si pre acesta ai marit, aratandu-l in ceata Parintilor carii mai nainte au aflat aci slava, a indumnezeirii Stapana.

Dupre a 2-a Cathisma, SEDEALNA,

glas al 4-lea:

Podobie: Degrab ne intampina...

Se bucura azi in chip luminat a ta Manastire, Parinte, carea pre tine te-a alaptat, si ca pre un dar lui Hristos te-a adus, Cuvioase, iar Biserica se bucura de vietuirea ta, mare rugator pre tine avandu-te catre Dumnezeu si Stapanul, pre Carele pururea roaga pentru sufletele noastre.

Slava..., tot aceasta. Si acum...

A Nascatoarei:

Sufletele ce se lasa in voia ta, Preacurata, ca ceea ce esti de suflete mult iubitoare, feluritele chipuri prin carile de Hristos sa se apropie le inveti, cum si pre Siluan al tau l-ai calauzit, Maica, intai prin pocainta, si mai apoi prin Har, ca pre Domnul sa proslaveasca in al Athonului Munte.

Dupre Polieleu, Sedealna, glas al 4-lea:

Podobie: Pre Intelepciunea si Cuvantul

Intelepciunea Cuvantului prin cercare deprinzand, Parinte, ne inveti cum se cuvine sufletele Aceluia sa ni le incredintam, si Harul cel de viata purtator al Duhului sa cautam, si lucrarea tiindu-o, de patimi sa ne curatim, si lumina sa priimim. Pentru aceea, cu bucurie pomenirea ta savarsind, ne rugam, Cuvioase, pazeste-ne cu mijlocirile tale, si fa ca toti sa sporeasca intru frica preadulcelui Dumnezeu, Carele daruieste bogatie vecinica celora ce cu credinta urmeaza tie, Siluane, cela ce ai cuprins cu mintea pre Hristos.

Slava... tot aceasta. Si acum...

A Nascatoarei:

Ceea ce ai priimit in pantecele tau de Maica pre Iubitorul de oameni, Domnul Iisus, si milosardiile tale cele iubitoare de oameni aratand, Stapana, Maica te-ai facut celui ce voieste a se mantui, Harul desavarsirii celor credinciosi daruind. Pentru aceea si robului tau, carele se roaga inaintea cinstitei tale icoane, Mireasa a lui Dumnezeu, rugaciune neincetata daruieste-i, ca semn al bunavoirii, Curata, pre carea va sa o priimeasca, si a slavei carea o are, cu tine impreuna petrecand.

Antifonul 1 al glasului al 4-lea.

Prochimen glas al 4-lea:

Rabdand am rabdat pre Domnul,

si au cautat spre mine.

Stih: Pus-au pre piatra picioarele mele, si pasii mei au indreptat.

Toata suflarea... Si Evanghelia Cuviosului (vezi la 5 Decemvrie)

Psalmul 50.

Slava... Glas al 2-lea:

Pentru rugaciunile Cuviosului Tau Siluan, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Si acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule, dupre mare mila Ta...

Stihira, glas al 6-lea:

Plangerea lui Adam celui cazut asupra-ti luand, Parinte, stricaciunea ai lepadat, si chipul lui Hristos ai luat, cu carele si pre noi invredniceste a ne imbraca, Siluane de Dumnezeu vazatorule, cu rugaciunile tale.

CANOANELE

Canonul Praznicului, sau al Nascatoarei de Dumnezeu, pe 6, si ale Cuviosului doua, pe 8. Cel dintai, glas 4, cu acrostihul: Siluane, daruieste mie Dumnezeiescul Duh. A(thanasie)

Cantarea 1, glas al 4-lea

Irmos:

Deschide-voiu gura mea, si se va umplea de Duh, si cuvant raspunde-voiu Imparatesei Maici, si ma voiu arata, luminat praznuind, si voiu canta minunile ei bucurandu-ma.

Umple de intelepciunea Duhului inima mea, Parinte, ca sa indraznesc a canta vietuirea ta cea stralucita, si cu dumnezeiestile tale mijlociri, Siluane de trei ori fericite, infraneaza mintea mea cea netinuta.

Indrepteaza-mi, preafericite, pornirea catre Dumnezeu, pre Carele cu insetare L-ai cautat, si sa Il gasesti ai izbutit, de Carele te-ai lipit, si prin Carele ne-ai si aratat, Parinte, cele negraite.

Slava...

Socotitu-s'a, Cuvioase, ca a tot omul lacas lui Dumnezeu inima este, precum a zis Iisus, unde pre Insusi Carele cautai ai aflat, dezlegand indoielnicul gand al celui necredincios.

Si acum... A Nascatoarei:

Nasterea ta, Stapana, cu focul dragostei a aprins, si in ceata nevoitorilor a calauzit pre cela ce in vedenie tu ai chemat, Fecioara, duhovnicescul sau urcus inchipuind.

Alt canon:

Alcatuit dupre scrierile Cuviosului Parinte, avand acrostihul: Priimeste si nu lepada cantarea, o, Athonitule. A(thanasie)

Glas al 6-lea

Irmos:

Ca pre uscat umbland Israil, cu urmele prin adanc, pre gonaciul Faraon vazandu-1 innecat, a strigat: Lui Dumnezeu cantare de biruinta sa cantam.

Ca un lant te-a cuprins dragostea cea catre Dumnezeu, preaalese si intelepte Siluane, a careia cercare deslusit ai priimit, si cu imbelsugare o daruiesti celora ce la tine alearga.

Sufletul tau cel plin de dor vazand Hristos, de apa dragostei Lui l-au umplut, prin Duhul Sfant taina deslusit aratand tie, a Intruparii.

Slava...

Revarsa dragoste tuturor Iisus, celor ce cauta cu credinta mila Lui cea dumnezeiasca, si cu putere de Dumnezeu se alipesc, ca de un Iubitor de oameni.

A Nascatoarei:

Cela ce a ta inaltime a cunoscut, Maica lui Dumnezeu, prin Duhul spre Dumnezeu fara de tinere este tras, si cere ca noroadele sa cunoasca puterea Celuia ce le-au si plazmuit.

Cantarea a 3-a

Irmos:

Pre ai tai cantareti, de Dumnezeu Nascatoare, ca un izvor viu si indestulat, pre cei ce s'au adunat ceata duhovniceasca, intareste-i intru dumnezeiasca slava ta, cununilor slavei invrednicindu-i.

Aprins-a Hristos cea stramoseasca a ta bunacinstire, Parinte, catre carea se avanta voia firii, si unita fiind cu Harul, stralucita lucrarea lui Dumnezeu arata.

Fara de folos socotind a fi vremea cea fara de pomenirea lui Dumnezeu, mainile pre plug indata ti-ai pus, Siluane de Dumnezeu inteleptite, de boldul cunostintei cugetului impungandu-te.

Slava...

Caderile tineretii trepte s'au facut tie, Parinte, catre Dumnezeu, pre Carele odinioara ai intristat, iar apoi, in inima ta, prin pocainta pastrandu-L, mare bucurie I-ai facut.

Si acum... A Nascatoarei:

Semanat-ai, Fecioara, duhul pocaintei, tanarului Simeon, aratandu-i-te in vedenie, si minunat chemandu-l, cele placute lui Dumnezeu sa faca si a Lui voie sa o savarseasca.

Canonul al 2-lea

Irmos:

Nu este sfant precum tu, Doamne Dumnezeul meu, carele ai inaltat cornul credinciosilor tai, bunule, si ai intarit pre noi pre piatra marturisirii tale.

In gandul cel mandru duh de rugaciune nu este, striga cu mare glas Siluan, ci Harul rugaciunii se da celui smerit, si celuia ce face a lui Dumnezeu voie.

Inima se uneste cu mintea prin rugaciune neincetata si prostimea purtarilor, iar prin revarsarea lui Dumnezeu, smerindu-se indata Domnului, salasluirea Harului priimeste.

Slava...

Prin Sfantul Duh, Hristos sufletului se arata, si prin dragoste se intareste in el cu veselie, bucurandu-l minunat ca pre o mireasa pre carea si-a ales.

Si acum... A Nascatoarei:

Milostiv arata pre al tau Fiu, Maica Preacurata, si cu rugaciunile tale daruieste celor ce se roaga, precum lui Siluan celui rugator, rugaciunea sa dobandeasca.

SEDEALNA, glas al 3-lea:

Podobie: De frumusetea...

Frumsetea pocaintei tale vazand Domnul, dumnezeiasca mila cu imbelsugare ti-a aratat, intelepte, barbatia ta rasplatind, si deslusit S'au facut cunoscut tie, dascal intregii lumii pre tine randuind; de la Carele prin cercare ai deprins a invata, Siluane, cum Duhul cel dumnezeiesc in suflete se naste.

Slava..., tot aceasta. Si acum...

A Nascatoarei:

Fagaduinta ta avand, Fecioara, lacuitorii Muntelui, cu carea lui Petru, nevoitorul cel dintai si a Athonului temelia, te-ai fagaduit, se bucura priimind, ca Siluan, darurile si Harurile tale, Curata, si cu adevarat nadajduiesc Imparatia Cerurilor sa ia.

Cantarea a 4-a.

Irmos:

Cela ce sade in slava, pre Scaunul Dumnezeirii, pre lemnul Crucii au venit Iisus cel mai presus Dumnezeu, prin nestricata palma, si au mantuit pre cei ce striga: Slava, Hristoase, puterii Tale.

Multimea pocaintei ti-a acoperit sufletul, Parinte, ceasul Judecatii inaintea ochilor zugravindu-ti, si de dorul dumnezeiestii vietuiri aprinzandu-te, prin carea se mantuieste tot cela ce pazeste poruncile.

Inteleptul pastor al Kronstadului prin rugaciune te-a intarit sa te lepezi de lume, Siluane, prin simtirea iadului, care cu trosnetul flacarilor sale calea ta pana in Athon a insotit.

Slava...

Cu scurtimea graiului cainele cel turbat ai izgonit, Parinte, caci prin cercarea Domnului puterea rugaciunii ai cunoscut, prin carea se departeaza uratorii de suflet, si Incepatorul Pacii in inima se salasluieste.

Si acum... A Nascatoarei:

Atinsu-s'a de tine, fericite, a Nascatoarei de Dumnezeu bunavoire, si in Muntele Athonului sa lacuiesti te-a chemat, si acolo sa te desfatezi de fagaduintele carile au dat Cel Preaiubit Fiul ei.

Altul

Irmos:

Hristos este puterea mea, Dumnezeu si Domnul, cinstita Biserica cu dumnezeiasca cuviinta canta, strigand din cuget curat, intru Domnul praznuind.

Mare este pazirea Harului, neincetata zdrobire a inimii, cugetarea la iad si lepadarea deznadejdii din suflet, asa ai invatat, Parinte.

Harul se da celor cu cuget smerit, iar prin lacrami cu dumnezeiasca cuviinta infloreste, si sufletul indata in Rai se preschimba, cu vesmantul indumnezeirii imbracandu-se.

Slava...

Prin Sfantul Duh vine cunostinta, a tainelor dumnezeirii, in chip deslusit, si sufletul cel bun pre Iisus simte, precum si Siluan intru cercare L-a aflat.

Si acum... A Nascatoarei:

Mai presus de toate esti, Fecioara Preasfanta, prin smerenie de Cel Smerit priimita fiind, ca Maica si hranitoare a Lui; pentru aceea, pre cei smeriti iubesti, casnici pre dansii facand, ai Stapanului tau.

Cantarea a 5-a

Irmos:

Spaimantatu-s'au toate de dumnezeiasca slava ta, ca tu, Fecioara neispitita de nunta, avut-ai in mitras pre cel preste toate Dumnezeu, si ai nascut fara de ani Fiu, carele daruieste mantuire tuturor celora ce canta pre tine.

Lacuit-ai cu priveghere in al Athonului Munte, si in Lavra Panteleimonului ca un ostas al lui Hristos te-ai ostit, mucenic al cunostintei cugetului aratandu-te, Parinte, pavaza avand pre Marele Mucenic.

Impaciuitu-te-ai, Cuvioase, desavarsita iertare a nelegiuirilor tale intru Domnul luand, ci vrajmasul foarte asupra-ti a navalit, pre carele ai si alungat zicand: Aici imi voiu afla sfarsitul, pentru pacatele mele!

Slava...

Cu mila au privit la al tau suflet Domnul, dascal tie dand pre Fecioara, carea a rugaciunii lucrare te-a invatat, pre carea cel ce pizmuieste cele bune in desert a luat-o, si cu viclene inchipuiri te-a istovit, Parinte.

Si acum... A Nascatoarei:

O, Preaneprihanita Doamna, singur sa nu ma lasi inaintea celui viclean, cel ce asupra mea mare si greu de trecut razboi ridica! Pentru aceea, cu Parintele Siluan impreuna, iesi intru intampinarea mea, Stapana, si vapaia cea arzatoare imi stinge.

Altul

Irmos:

De noapte manecand, cantam pre tine, Hristoase, cela ce esti impreuna fara de inceput cu Tatal, si Mantuitorul sufletelor noastre: Pace lumii daruieste, iubitorule de oameni.

Cela ce iubeste a face voia sa, departe va alunga a sufletului pace, pre carea o daruieste Duhul, precum al pacii salas, Siluan, din cercare invata.

Asa graieste, in Duh, Cuviosul: Pacea in suflet prin dragoste vine, si prin cunostinta dumnezeiescului cuvant, imparatind in el Hristos, Incepatorul Pacii.

Slava...

Intarit fiind sufletul meu prin Duhul, Doamne, Tie ma rog, pace sa dai noroadelor, ca sa se umple de frumsetea Fetei Tale, striga din adancuri Siluan.

Si acum... A Nascatoarei:

Pre Doftorul ai nascut, Preacurata, pre stapanitorul pacii, Cela ce puterile sufletului, odinioara dezbinate, prin mila Crucii intru una le aduna.

Cantarea a 6-a

Irmos:

Cu dumnezeiasca stralucirea ta, Bunule, sufletele celor ce maneca la tine cu dragoste le lumineaza, rogu-ma, ca sa te vaza, Cuvinte a lui Dumnezeu, pre adevaratul Dumnezeu, cela ce chemi din negura gresalelor.

Vazand razboiul dracilor si cunoscandu-l urator de oameni, aflat-ai, de trei ori fericite, rasplatirea Iubitorului de oameni, pre Carele odinioara, cu cutremur, il socoteai de neinduplecat.

Iata, Hristos, Painea cea preacinstita, la moara tie, Cuvioase, S'au aratat, de cunostinta lui Dumnezeu cu totul pre tine umpland negrait, intru Duhul cel Sfant.

Slava...

Cu focul deopotriva te-ai facut, pre carele Hristos l-au adus prin Intrupare, pre toti racorind, si de lumina te-ai acoperit, de trei ori fericite, cum pre Thavor dumnezeiestii Apostoli.

Si acum... A Nascatoarei:

Intr'alt chip cugeta, Mireasa a lui Dumnezeu, cela ce in lume de Duhul se impartaseste, Dumnezeu pamantesc prin iubirea de oameni facandu-se, caci Siluan dovedirea cuvantului este.

Altul

Irmos:

Marea vietii vazandu-o inaltandu-se de viforul ispitelor, la limanul tau cel lin alergand, strig catre tine: Scoate din stricaciune viata mea, Multmilostive.

Mangaietorule Sfinte, vas ai aflat curat, pre Siluan de Dumnezeu cugetatorul, pre carele cu Harul Tau umplut-ai de marturisire, a cugeta gatindu-l, si nebuneste a inseta de dorul lui Hristos.

Din Har cazand, spaimanteaza-se sufletul meu, si vaduvit striga: Nu ma lasa orfan, Mangaietorule, ca viata mea cu adevarat Tu esti, si departe de tine singura moartea este.

Slava...

Plin este tot pamantul de mila Ta, Stapane, intru Carele toata faptura viaza, si trasa fiind spre Tine, Tie urmeaza, si ca un prunc, prin Har hranindu-se, catre desavarsire creste.

Si acum... A Nascatoarei:

Marie Preacurata, norodului Tau spune, cum pre Hristos L-ai iubit tu, si cum, rugandu-te, ai suferit de El sa te desparti, cand L-ai vazut la Tatal inaltandu-Se.

CONDACUL, glas al 4-lea:

Podobie: Aratatu-te-ai astazi...

Precum mult ai iubit, si mult ai aflat, Harul cel dumnezeiesc al Duhului, Siluane, de la Hristos; pentru aceasta neamurile striga tie: Bucura-te Parinte, podoaba Parintilor.

Altul, glas 8:

Facerea lui Pavel Ieromonahul

Podobie: Cand s'au pogorat...

Pre pamant fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umbland; acuma, in ceruri, pre Carele ai dorit privesti, impreuna cu Dansul petrecand, precum au fagaduit. Pentru aceasta, Parinte Siluane, calea ma invata, carea ai urmat.

ICOS

Cercarea Preadulcelui Hristos avandu-o, cinstitii Lui Ucenici Ii ziceau: Puterea dragostei noua ai aratat, si viata aceasta ca pre nimic a o socoti. Doamne, unde ne vom duce? Pre cine vom urma? Caci mai presus de cuvant de viata Ta ne-am umplut, si fara Tine nu putem trai. Acestora, in zilele mai de pre urma, urmand Siluan, uimit-a lumea cu preacuvioasa lui vietuire. Caci pre Hristos, mai presus de fire, vazandu-L, si din cercare tainele Harului cunoscand, catre dragostea lui Dumnezeu acuma noroadele calauzeste, pentru carile pururea se si roaga, ca sa se umple de cunostinta de Dumnezeu si Duhului partase sa se faca. Pentru aceea, neamurile toate, ca unui dascal, cu multamita sa-i strigam: Bucura-te, Parinte, podoaba Parintilor.

Sinaxarul zilei si apoi acesta:

Intru aceasta zi, pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru, Siluan Athonitul, carele s'a nevoit in Sfantul Munte, in Manastirea Ruseasca a Sfantului Mare Mucenic Panteleimon, si cu pace s'a savarsit intru Domnul, la 24 Septemvrie, anul mantuirii 1938.

Stihuri

Pre Hristos, pre Carele mai nainte in viata L-ai vazut, Siluane,

Pre Acela acuma Il privesti, dar nu ca prin oglinda.

Se veseleste cu firea patria ta, Parinte,

se bucura Athonul, carele te-a hranit intru Duhul.

Priimeasca cerul pre marele Athonit.

Acest Siluan, cetatean al Ierusalimului ceresc, s'a ivit din parinti cucernici de pre pamantul Rusiei, in satul numit Sovsk, tiind de Mitropolia Tambovului. S'a nascut in anul al 1866-lea de la nasterea dupre trup a Cuvantului lui Dumnezeu, si din tinerete a fost chemat la pocainta de Insasi preacantata Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria. Ajungand cu varsta la al 27-lea an, a parasit grijile lumii, si intarindu-se la drum cu rugaciunile celui intre sfinti Parintele Ioan din Kronstadt, a ajuns in Grecia, la vestitul Munte al Athonului, luand asupra-si jugul cel monahicesc in Manastirea Sfantului Mare Mucenic si Tamaduitor Panteleimon. Daruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, in putina vreme nu numai a priimit rugaciunea cea neincetata in dar de la Preasfanta de Dumnezeu Nascatoare, dar si negraitei dumnezeiesti aratari in slava a Domnului nostru Iisus Hristos s'a invrednicit, in cinstita biserica a Sfantului Proroc Ilie, carea se afla in moara zisei Manastiri.

Stingandu-se insa cel dintai Har, si cuprins fiind cel preacuvios de plans mare, si de multe ori fiind parasit de Dumnezeu si dat ispitirilor vrajmasilor celor intelegatori, vreme de 15 ani urmand pasilor lui Hristos, „cereri si rugaciuni catre Cela ce putea sa-l mantuiasca pre dansul din moarte, cu strigare tare si cu lacrami aducand" (Evr. 5, 7), invatat de Dumnezeu fiind (vezi Ioan 6, 45), de Sus a auzit glasul Datatorului de Lege: „Tine mintea ta in iad, si nu deznadajdui," pre carele pazind ca pre un nemincinos dreptar, alergat-a in calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen si a celorlalti preaslaviti Dascali ai pustiei, a carora masura si ale caror daruiri a atins, aratandu-se invatator apostolicesc si prorocesc, viu fiind si dupre moarte. Lasat-a si scrieri pline de Har si de Duhul Sfant, pre carile le-a facut aratate ucenicul si invatacelul lui, Staretul Sofronie, intemeietorul si arhimandritul ceii din ostrovul Britaniei manastiri a binecredinciosilor ortodocsi. Si ce nevoie este aici a inmulti cuvinte despre atotcuviosul Siluan? Caci mai nainte venind acel Avva Sofronie, insemnat-a si a scris viata si invatatura aceluia pre larg si cu de-amaruntul, la inceputul cartilor dumnezeiestilor si preadulcilor lui scrieri. Mutatu-s'a dela moarte la viata acest fericit Cuvios Siluan, implinit in zile dupre Duhul, in luna lui Septemvrie, ziua a 24-a, in anul 1938, imparatind Domnul nostru Iisus Hristos, Caruia slava si stapanirea in vecii vecilor. Amin.

Cu ale lui sfinte rugaciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluieste si mantuieste pre noi. Amin.

Cantarea a 7-a

Irmos:

Nu au slujit zidirii cugetatorii de Dumnezeu, fara numai Ziditorului; ci ingrozirea focului barbateste calcandu-o, se bucurau viersuind: Preacantate, al Parintilor Doamne si Dumnezeu, bine esti cuvantat.

Gustat-ai, Cuvioase, din bunatatea lui Dumnezeu cel Milostiv, Carele belsug de viata asupra vietii tale au revarsat, pentru aceea ai strigat: Doamne al Parintilor, Insuti m'ai cercetat.

Pilda a fost viata ta celor ce se sarguiesc, lucrarea Duhului a lua, de carea cu dor apropiindu-ne, slavim pre Dumnezeu, Cela ce un astfel de mare martor al iubirii Sale de oameni au aratat.

Slava...

Negraita este puterea pocaintei tale, Siluane minunate, caci te-ai silit, Parinte, a nu intrista pre Iubitorul de oameni Dumnezeu, pacea cunostintei cugetului lucrand prin dragostea de Dumnezeu iubitoare.

Si acum... A Nascatoarei:

Iad este Stapana, si pieire, fara de Cel Nascut al tau, Viata cea adevarata; pentru aceea roaga-L, sa nu se departeze de la inima mea, ci viata mea toata sa o veseleasca in veci.

Altul. Irmos:

Cuptorul cel racorit cu roua, chipul minunii ceii mai presus de fire a inchipuit, ca nu a ars pre tinerii pre carii a priimit, precum nici focul dumnezeirii nu a ars pantecele Fecioarei in carele a intrat. Pentru aceasta, cantand sa zicem: Sa cante toata faptura pre Domnul, si sa-l preainalte intru toti vecii.

Slobod sufletul se cunoaste, poruncile lui Dumnezeu facand, si prin Har se intareste duhul, si de grijile lumesti se leapada, temelie de arama zidului voii punand.

Tulburarea gandurilor se risipeste cand lacuieste in suflet smerenia, si multamirea izvoraste, veghind asupra noastra Dumnezeu si iertare dand norodului celui ce de gresale se caieste.

Slava...

Se tanguieste inima ce patimeste, si cu cat iubeste pre Dumnezeu mai mult, dulceata Lui simtind, neincetat spre intelegere se avanta, ca degrab sa nesocoteasca a patimilor placerea.

Si acum... A Nascatoarei:

Unindu-te cu voia Fiului tau, te-ai intarit, Preacurata, sabia crucii si moartea a rabda; tot astfel, impreuna-ajutator faca-se mie Dumnezeu, precum tuturor celor ce striga Lui: Iata roaba Ta, sufletul meu.

Cantarea a 8-a

Irmos:

Pre cuviosii Tineri in cuptor, nasterea Nascatoarei de Dumnezeu i-a mantuit; atunci adica inchipuindu-se, iara acum lucrandu-se, pre toata lumea ridica a viersui: Pre Domnul cantati, lucrurile, si-l preainaltati intru toti vecii.

Nu este capat al bunei-savarsiri, caci Dumnezeu cel nevazut se urmeaza in ea, pentru aceea, Parinte Cuvioase, grabindu-te spre El, cu frica alergai, in vremea parasirii Harului, cu care intrarmat ai fost. Ci mai vartos pre Cel iubit cautai, prin osteneli de Dumnezeu iubitoare.

Munte de rugaciune roditoare s'a dat tie smerenia, intelepte, si pogorarea mintii in imparatiile iadului, si iadul deznadejdii, calea mantuitoare a Parintilor, pre carea, cu credinta pasind, de Dumnezeu purtatorule, la masurile Cuviosului Antonie ai ajuns.

Slava...

Vrand Preabunul Stapan sa lucreze celor muritori cale usoara spre El, a asezat mantuirea, ca pre un dumnezeu pamantesc, prin care la unirea cu Acesta santem trasi aproape, precum prin scrieri Siluan ne-a invatat, cela ce in dragoste de frati a vietuit.

Si acum... A Nascatoarei:

Nebuna intelepciune voind Hristos a alunga, Preacurata, intelepciunea Duhului pescarilor au dat, de carea impartasindu-se robul tau Siluan, luminat ca soarele s'a aratat lumii, partasi luminii facand pre cei intunecati.

Altul. Irmos:

Vapaia racorind pre sfinti, iar pre cei necinstitori arzand, Ingerul lui Dumnezeu cel puternic o a aratat Tinerilor, si pre Nascatoarea de Dumnezeu o a facut Izvor de viata incepator, stricarea mortii, si viata izvorand celor ce canta: Pre unul Facatorul sa laudam cei izbaviti, si sa-l preainaltam in veci.

O, Harul Tau cel preamare, Multmilostive, Carele stergi pacatele de saptezeci de ori cate sapte, si Duhul norodului il daruiesti, si a iertarii Tale dulceata, precum a zis Siluan.

Alta cunoastere a lui Dumnezeu vine din credinta, si alta din cercare, de Acela apropiindu-ne, pre carea oamenii cei muritori, prin Harul Duhului au dobandit, si carea numai celor desavarsiti mostenirea le este.

Slava...

Tanguire canta inima Stramosului Adam, la maretia Domnului cugetand, si pururea pomenirea pacatelor purtand, si al Edemului dorind cel vecinic Harul.

Si acum... A Nascatoarei:

O, Fecioara, a lumii intregi mijlocitoare, pazeste-ma fara de pacat, cu ale tale rugaciuni, ca stim adancul dragostei Tale si-al indraznelii spre dulcele tau Fiu.

Cantarea a 9-a

Irmos:

Tot neamul pamantesc salteze, cu duhul fiind luminat, si praznuiasca firea Mintilor celor nematerialnice, cinstind sfantul praznic al Maicii lui Dumnezeu, si strige: Bucura-te, preafericita Nascatoare de Dumnezeu Curata, pururea Fecioara.

Ia aminte la norodul tau, Preacuvioase al lui Dumnezeu, Siluane, si auzi plansul lui Adam, si inalta mainile tale si-ti pleaca genunchii, si Duhul cel Sfant daruieste cu ale tale rugaciuni, celora ce dupre El tanjesc, si mijlocitor pre tine catre Fiul si Tatal te au.

Unde sant cetele Ingerilor salasluiesti acuma, si de departe vezi stralucirea tainelor lui Dumnezeu, pre carile ca prin oglinda priveai cat in lume ai vietuit, si rugaciunea ti-o unesti cu smerenia tuturor Sfintilor, tu, cel preadulce, indata de dragoste topindu-te.

Slava...

Tanar fiind, pre Parintii cei din vechime i-ai ajuns, proroce marite, si prin vietuirea ta marginile lumii luminezi, si prin invataturile cuvintelor tale inimile inalti, catre cele mai presus de lume; pentru aceea toti pomenirea ta cinstim.

Si acum... A Nascatoarei:

Auzi pre mine, Imparateasa Muntelui celui Sfant, si nu ma lepada, ca uraciunea pustiirii m-am facut, ticalosul; ci, indraznind, vin catre tine si fierbinte strig tie: Da-mi si mie, Stapana, ocrotirea Ta, precum odinioara lui Siluan ai daruit!

Altul. Irmos:

Pre Dumnezeu a-l vedea nu este cu putinta oamenilor, spre carele nu cuteaza a cauta cetele ingeresti; iara prin tine, Preacurata, s'au aratat oamenilor Cuvantul intrupat; pre carele marind, dimpreuna cu Ostile ceresti, pre tine te fericim.

A cugeta slava lui Dumnezeu nu este cu putinta oamenilor, si tot asa a Sfintilor Lui, celora ce au ochi trupesti si cuget intunecat de patimi; si toata daruirea Harului neimpartasita ramane fara de curatie.

Taria Harului da-o robilor Tai, Iisuse, cu rugaciunile celuia ce s'a invrednicit de ea, mare mijlocitor inaintea scaunului Tau fiind, si lumii aratand ca Tu esti pururea, Dumnezeu cel Iubitor de oameni.

Ce voiu zice, Parinte, eu cel cu totul fara de rusine, vazand lucrarea vietii tale, smerenia, prin carea plinatatea Harului ai luat, asemenea facandu-te Celui ce S'au smerit, lui Iisus, de Carele m'am instreinat?

Slava...

Trupurile Sfintilor Harul lui Dumnezeu izvorasc, celora ce pururea sporesc intru credinta, caci intru aceasta este aratarea lamurita a dragostei desavarsite, de carea te-ai impartasit si tu, Siluane, dupre cum si noi prin cercare am aflat.

Si acum... A Nascatoarei:

Stinge-mi neostoita sete, Fecioara Curata, caci dupre Domnul cel Preadulce tanjesc, in Carele rascumpararea cea din pacate aflu, si Duhul mi se da, precum incredinteaza Siluan cel preasfant.

Luminanda

Glas 2, Podobie: Cu ucenicii sa ne suim...

De darurile Duhului umputu-te-ai, Parinte, Siluane de trei ori fericite; pentru aceea, catre Domnul cel Iubitor de oameni, prin ale tale dulci cuvinte multimile calauzesti, ale celor aprinsi de dorul dragostei, si carii pre Acesta, cu sete, in Duhul Sfant Il cauta; pentru aceea, toti invataceii tai te fericim.

Slava..., glas al 3-lea:

Podobie: Lumina cea nestricata...

Prin lumina Duhului ai cunoscut, Siluane, pre Stapanul, si in aceasta lumina ramaind, soare te-ai aratat, luminand cu dumnezeiasca lumina a invataturilor tale, mostenitorule al luminii lui Hristos.

Si acum... A Nascatoarei:

Roada gata culeasa dai, Maica Fecioara Doamna, a Celuia ce lumea cuprinde, pre Siluan, slujitorul Tau, slava cea mare a Athonului, si al intregii lumi rugator.

La Hvalite

Stihirile pe 4 si cantam stihirile podobnice.

Glas 8, Podobie: O, preaslavita minune...

Parinte de o cinste cu Parintii, Siluane minunate, invatatorule al intregii lumi, Apostolilor partas al darului Duhului, cel de o cinste cu Mucenicii in dragostea Bisericii, slava si lauda catre al tau Parinte, cel randuit prin Duhul, neincetat pomeneste pre cei ce cinstesc preacinstita pomenirea ta.

Asemanatu-te-ai chipului celui dintai, Siluane minunate, pre Iubitorul de oameni si multmilostiv prin Duhul cunoscand, Cuvioase; pentru aceea, neincetat te roaga, ca neamurile toate cunoasterea sa dobandeasca, a lui Dumnezeu Celuia ce le-au plazmuit, pre Carele, Parinte, fa sa Il aflam mai presus de fire, ca pre Cela ce este comoara cea statornica, si a sufletelor dulceata.

Plinirea Legii si a Harului este dragostea lui Dumnezeu, pre carea, priimindu-o in inima ta, Dumnezeu te-ai facut cu asezarea, in toate zilele arzand, si jertfa aducand cu ardere de tot, nesfarsite rugaciuni si multime de lacrami, pre carile Domnul, ca pre niste miruri de gand priimindu-le, cununa sfinteniei tie au daruit.

Stiutor al stiutorilor, dupre dreptate pre tine cunoastem, cela ce ai aflat intelepciune smerenia, vesmantul indumnezeirii, Cuvioase, prin care in Duhul te-ai unit cu Domnul, in mijlocul multimii vietuind precum altii in pustie lacuiau; pentru aceasta proslavim pre tine, Siluane, racla Moastelor tale sarutand.

Slava... glas al 5-lea:

Mare este mila Ta, intreit-sfinte Doamne! Si cum vom spune dupre vrednicie puterniciile Tale? Caci plazmuit-ai pre noi din nou cu Duhul Tau cel Sfant, si pre cei ce s'au departat intru nestamparare de la parinteasca cina, iarasi inlauntru ii aduci, cu porfira Harurilor imbracandu-i. Pentru aceea, martor nou avand al darului Tau, pre Siluan cel preavestit, minunandu-ne, prin glasul lui Te rugam: Da noroadelor cunoasterea Ta cea mantuitoare, da noroadelor dragostea Ta cea mai presus de cuvant, ca pre aceasta aflandu-o, cu un glas sa Te slavim cu totii in veci, pre Tine, Facatorul nostru, Iubitorule de oameni, Cela ce ne-ai invrednicit a ne face dupre al Tau chip.

Si acum... Fericimu-te pre tine...

Slavoslovia mare, troparele, ecteniile si Otpust.

LA LITURGHIE

Tipica. La Fericiri, Cantarea a 3-a din Canonul intai si a 6-a din Canonul al doilea. Apostolul si Evanghelia, vezi la 5 Decemvrie.

CHINONICUL

Intru pomenire vecinica va fi dreptul, de auzul viclean nu se va teme.

Marimurile

Pre al Rusiei vlastar minunat, si a Muntelui Athonului binepriimita cuvantatoare jertfa, pre a Duhului Sfant cea de Dumnezeu purtatoare gura, pre Siluan cel mare cu cantari sa-l cinstim.

Dantuieste si salta, Manastire a Marelui Mucenic, ca minunat din pantecele tau ai dat Bisericii, dascal si cunoscator al tainelor, pre dumnezeescul Siluan, propoveduitorul Harului.

Harul Duhului Sfant cu imbelsugare daruieste mie, Parinte, cutezatorului tau cantaret, caci ravna si puterile adesea mi se imputineaza; pentru aceea, iarta mie, cate am gresit tie.
Category: Slujbe si randuieli | Added by: PortalOrtodox (2010-07-31)
Views: 517 | Tags: Slujba Sfantului Siluan Athonitul | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023