Friday, 2023-12-01, 0:30 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Mărturisitori ai dreptei credinte

Euharistia în Ortodoxie
    Ce este Euharistia?    
         Sunt mulţi dintre cei care aud cuvântul acesta şi nu-l înţeleg, fiind un cuvânt teologic, nu unul de circulaţie. Euharistie inseamnă mulţumire. Bineînţeles, când zicem Sfântă Euharistie noi nu zicem de fapt”Sfanta Multumire”. Dar cuvântul acesta se intrebuintează în general cu alt înţeles, şi anume de Sfântă Cuminecătură sau Sfântă Impărtăsanie. În limbă noastră se intrebuintează foarte puţin cuvântul”euharistie”. Cei mai mulţi nu-l aud niciodată, alţii îl aud şi-l uită, alţii îl aud şi nu-l înţeleg. Teologii insă ştiu că Sfântă Euharistie este ceea ce înţeleg credincioşii în general prin”Sfanta Cuminecătură” sau”Sfanta Impărtăsanie”. De fapt nici aceste cuvinte nu corespund conţinutului lor. Ştim insă că atât prin”Euharistie”, cât şi prin”Impărtăsanie” şi”Cuminecătură” noi înţelegem Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos pe care Îl primim atunci când ne impărtăsim sau despre Care ştim că se află pe Masă Sfântului Altar, unde întotdeauna este prezent în chivot, pentru impărtăsirea celor care trebuie să se impărtăsească grabnic, în special pentru bolnavi, ceilalţi credincioşi fiind sfătuiti să se impărtăsească la Sfântă Liturghie.

Împărtăşire cu Trupul şi Sângele Mântuitorului   
  
Cum se poate să existe Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru impărtăsire?

Domnul nostru Iisus Hristos, la Cină cea de Taină” ni se spune în trei din cele patru Sfinte Evanghelii, În Evangheliile sinoptice, de la Matei, Marcu şi Luca”, a luat pâine în mâinile Sale, a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor Săi, zicând:”Luati mâncaţi, Acesta este Trupul Meu, Care Se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor”. Aşa a rămas în conştiinţă credincioşilor şi în conştiinţă Bisericii cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos de la Cină cea de Taină. În legătură cu paharul cu vin a zis Domnul Iisus Hristos:”Beti dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”. Cuvintele acestea le spun preoţii la Sfântă Liturghie. Ceea ce inseamnă că Sfântă Liturghie are o legătură cu Cină cea de Taină, în înţelesul că atunci Domnul Iisus Hristos, după mărturiile Sfântului Evanghelist Luca şi a Sfântului Apostol Pavel din Epistolă I către Corinteni, a zis:”Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”, a statornicit datoria ucenicilor Săi de a face această în continuare, dar şi urmaşilor lor. Aşadar, Sfântă Liturghie este o repetare a Cinei celei de Taină după partea ei euharistică.

         Pentru că ei să se poată impărtăsi cu Trupul şi Sângele Domnului, trebuie să-L aibă de undeva. Cei de la Cină cea de Taină L-au avut din mâinile Mântuitorului. El n-a zis: Această este pâine care închipuieşte Trupul Meu, acesta este un simbol al Trupului Meu, ci a zis:”Acesta este Trupul Meu”. El nu a dat pâine obisnuită, ci a dat pâine euharistică, a dat de fapt Trupul Său sub chipul pâinii. Apoi, luând paharul, a zis:”Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, care se varsă spre iertarea păcatelor”, prin aceasta oferind nu vin, ci chiar Sângele Lui, vin prefăcut în Sângele Lui. Aceasta este credinţa noastră şi invătătura Bisericii. Prin urmare, ceea ce se pune înainte, prescură anume pregătită şi vinul amestecat cu apă, anume pregătit, se preface, prin rugăciunile preoţilor şi ale credincioşilor, în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în Sfânta Euharistie cu care se pot impărtăsi credincioşii. 

         Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos se pomenesc separat, pentru că înfătisează Jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a pomenit separat Trupul şi Sângele la Cina cea de Taină, deşi ele sunt împreună în alcătuirea umană. Aşadar, El n-a făcut altceva decât a arătat că e vorba de Trupul care se jertfeşte şi de Sângele care se varsă spre iertarea păcatelor. Dar nici Sfinţii Apostoli la Cină cea de Taină nu s-au împărtăşit, nici noi nu ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului în situaţia în care era când S-a jertfit, ci cu Trupul şi Sângele cu care El a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri, bineînţeles acestea cuprinzând în sine Trupul şi Sângele cu care Domnul nostru Iisus Hristos S-a răstignit pe Cruce.

         Toată lucrarea Sfintei Liturghii are rostul de a realiza în cuprinsul ei posibilitatea de împărtăşire a credincioşilor cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta se realizează prin rugăciunea preoţilor şi a credincioşilor, pentru că Liturghia n-o fac numai preoţii şi nici numai credincioşii, ci o fac împreună. Ştim aceasta din faptul că Liturghia este în aşa fel alcătuită, încât credincioşii se roagă şi ei pentru ceea ce urmează să se realizeze. Preotul zice: "Pentru cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm”. Eu mă rog pentru cinstitele Daruri, iar voi fiţi atenţi şi luaţi aminte la aceasta. El zice: "Domnului să ne rugăm” toţi credincioşii. Dar nu numai Sfânta Liturghie, ci toate slujbele Bisericii Ortodoxe se fac nu de către preoţi singuri, ci de către preoţi împreună cu credincioşii. Toţi care suntem de faţă la Slujbe venim că să slujim, nu ca să privim, ca să auzim ceva. Fiecare slujeşte la măsura lui: episcopii la măsură de episcopi, preoţii la măsură de preoţi, diaconii la măsura de diaconi, şi apoi credincioşii. Toţi trebuie să participe la Sfintele Slujbe cu conştiinţa că şi ei realizează, că şi cu partea lor se împlineşte ceea ce se urmăreşte la Sfânta Liturghie, adică ajungerea la Sfânta Euharistie pentru împărtăşire. Noi spunem că aceasta se realizează la epicleză, adică atunci când credincioşii cantă: "Pe Tine Te lăudăm” Atunci preotul se roagă ca cinstitele Daruri ce sunt puse înainte să se prefacă în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi anume, după ce preotul se roagă ca Dumnezeu să-L trimită pe Duhul Sfânt după cum L-a trimis Apostolilor Săi, începe o rugăciune prin care cere de la Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt "peste noi şi peste aceste Daruri ce sunt puse înainte” şi să prefacă pâinea în Trupul Mântuitorului, iar ceea ce este în potir, vinul amestecat cu apă, să prefacă în Sângele Mântuitorului. În momentul acesta, prin lucrarea Sfintei Treimi, se realizează ceea ce noi dorim să avem spre împărtăşire, adică Trupul şi Sângele Mântuitorului. Dumnezeu Tatăl Îl trimite pe Duhul Sfânt prin care cinstitele Daruri ce sunt puse înainte se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului.

         E bine sã stim si sã nu uitãm niciodatã cã Trupul si Sângele Mântuitorului nu le primim separat de sufletul si de dumnezeirea Mântuitorului. Domnul nostru Iisus Hristos este o persoanã în douã firi: este Dumnezeu adevãrat dupã firea dumnezeiascã si este om adevãrat dupã firea omeneascã. Iar om adevãrat înseamnã sã ai trup si suflet. Când ne împãrtãsim cu Domnul nostru Iisus Hristos, ne împãrtãsim de fapt nu cu Trupul si Sângele separat, ci cu Trupul si Sângele, cu sufletul Lui, cu dumnezeirea Lui, cu El întreg. Sfânta noastrã Bisericã are cuvinte în care ni se prezintã împãrtãsirea credinciosilor ca ceva ce s-a realizat în mod tainic.

Părintele Teofil Pârâian

Category: Mărturisitori ai dreptei credinte | Added by: PortalOrtodox (2010-08-21)
Views: 437 | Tags: Mărturisitori, duhovnici, Ortodoxie, Părintele Teofil Pârâian | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023