Friday, 2020-04-03, 7:53 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Istoria Bizantului

TABEL CRONOLOGIC CU EVENIMENTELE CELE MAI IMPORTANTE DIN ISTORIA BIZANTINĂ
•    324 – după înfrângerea lui Licinius, Constantin rămâne unicul stăpân al Imperiului;
•    325, 20 mai-25 august – primul Sinod Ecumenic de la Niceea;  
•    330, 11 mai  – inaugurarea festivă a noii capitale a Imperiului bizantin la Constantinopol, Noua Romă, de către împăratul Constantin cel Mare;
•    343 – sinodul de la Sardica;
•    351, septembrie 28 – bătălia de la Mursa (Pannonia);
•    359 – sinodul de la Rimini;
•    376 – stabilirea vizigoţilor în Moesia;
•    378, august 9 – bătălia de la Adrianopol şi moartea împăratului Valens;
•    381, mai-iulie 9 – al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol;
•    395, ianuarie 17 – moartea împăratului Teodosie I; împărţirea Imperiului între fii săi: Arcadius devine împărat al părţii orientale (Pars Orientalis), cu capitala la Constantinopol iar Honorius preia partea occidentală (Pars Occidentalis), cu capitala la Ravenna;
•    396 – invazia lui regelui ostrogot Alaric în Grecia. Împăratul Arcadius îi acordă lui Alaric titlul de magister militum per Illyricum.
•    399-400 – răscoala foederat-ilor goţi din Asia Mică; revolta lui Gainas;
•    404 – sinodul de la Stejar care a marcat înlăturarea şi exilul lui Ioan Hrisostom (Gură de Aur), patriarhul Constantinopolului;
•    410 – cucerirea Romei de către Alaric;
•    431, iunie – al treilea Sinod Ecumenic de la Efes;
•    438 – editarea Codului lui Teodosie al II-lea (Codex Theodosianus);
•    439 – extinderea marilor ziduri de apărare ale Constantinopolului (zidul lui Teodosie, lung de 6 km şi înalt de 9 m, construit în anul 413);
•    441 – invazia hunilor conduşi de Attila în Balcani (sunt ocupate, pe rând, Sirmium, Naissus, Singidunum, Viminacium şi alte cetăţi sud-dunărene)
•    447 – o nouă invazie a lui Attila care ocupă peste o sută de cetăţi din Moesia şi Tracia şi ameninţă Constantinopolul, apărat însă de puternicele fortificaţii ridicate de prefectul Pretoriului, Anthemios;
•    449 – pseudo-sinodul cunoscut sub numele de tâlhăria sau brigandajul de al Efes;
•    451, octombrie – al patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon;
•    476, august 28 – cucerirea Romei de către herulii lui Odoacru, fapt care a marcat căderea Imperiului roman de Apus;
•    482 – edictul de unire numit Henotikon;
•    489-493 – formarea regatului ostrogot în Italia;
•    502 – reînceperea războiului cu perşii;
•    512 – construirea zidului lui Anastasie I;
•    513-518 – revolta lui Vitalian;
•    519 – încetarea schismei acaciene (484-518) şi restabilirea relaţiilor cu Roma;
•    529 – publicarea Codului lui Iustinian I (Codex Iustinianus); închiderea Şcolii superioare din Atena, eveniment care a marcat deplasarea centrului intelectual al Imperiului spre Constantinopol; lumea clasică păgână cedează locul celei bizantine creştine;
•    530-532 – războiul cu perşii; încheierea păcii eterne;
•    532, ianuarie 11-18 – răscoala NIKA;
•    533, iunie-534, martie – recucerirea Africii romane de către generalul Belizarie;
•    533 – publicarea Digestelor şi Pandectelor;
•    534-535 – apariţia Novelle-lor lui Iustinian I, în număr de 154, care alături de cele trei colecţii anterioare (Codex Iustinianus, Digeste şi Pandecte) formează Corpus Juris Civilis. Novelle-le au fost redactate în limba greacă, constituind legislaţia curentă pentru organizarea administrativă a Imperiului;
•    535-555 – războiul contra regatului ostrogot (535-540 – faza întâi; 542-550 – faza a doua; 552-555 – faza a treia) pentru recucerirea Italiei; sfârşitul regatului ostrogot;
•    537, decembrie 25 – inaugurarea bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, operă reprezentativă a artei bizantine, realizată de arhitecţii Anthemius din Tralles şi Isidor din Milet;
•    537-538 – asediul Romei, apărată de către generalul Belizarie;
•    540 – cucerirea Ravennei de către generalul Belizarie;
•    540-545 – războiul cu perşii: regele persan Chosroes I pătrunde în Siria şi ocupă Antiohia (540); încheierea armistiţiului între bizantini şi perşi în anul 545 (reînnoit în anii 551 şi 557);
•    543 – edictul lui Iustinian I privind Cele Trei Capitole;
•    543-550 – reorganizarea Bisericii monofizite din Asia Mică, Siria şi Egipt, de către episcopul Iacob Baradai din Edessa (Biserica iacobită);
•    548 – moartea împărătesei Teodora, soţia lui Iustinian I;
•    553, mai 5-iunie 2 – al cincilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol;
•    554 – recucerirea sud-estului Spaniei;
•    c. 558 – avarii sunt menţionaţi pentru prima dată la graniţele Imperiului bizantin;
•    559 – invazia cutrigurilor, popor nomad înrudit cu hunii, în Moesia, Scythia Minor şi Grecia, în alianţă cu slavii şi bulgarii;
•    563 – încheierea păcii cu regatul persan;
•    568 – invazia longobarzilor în Italia; aceştia îşi stabilesc capitala la Pavia (574);
•    572-591 – reluarea războiului cu perşii; în urma încheierii păcii, perşii au retrocedat Imperiului bizantin cetăţile Dara şi Martyropolis precum şi o mare parte a Armeniei persane;
•    582 – cucerirea oraşului Sirmium (azi Mitroviţa) de către avari; crearea exarhatelor din Africa (la Cartagina) şi din Italia (la Ravenna);
•    592-601 – războiul bizantino-avaro-slav, încheiat cu victoria bizantinilor conduşi de generalul Priscus  
•    602 – prăbuşirea limes-ului danubian, pătrunderea şi aşezarea slavilor la sud de Dunăre;
•    602 – insurecţia centurionului Phocas şi proclamarea acestuia ca împărat;
•    605-609 – invazia regelui Chosroes al II-lea în Imperiul bizantin (au fost cucerite cetăţile Dara, Cezareea, principalele centre ale Mesopotamiei superioare, Siria şi Palestina);
•    610 – insurecţia exarhului Cartaginei, Heraclios şi căderea regimului de teroare al lui Phocas;
•    614 – cucerirea Ierusalimului de către perşi;
•    619 – cucerirea Egiptului de către perşi;
•    622-628 – războiul bizantino-persan;
•    626 – ofensiva avaro-slavă asupra Constantinopolului;
•    629 – pace cu perşii; stabilirea croaţilor şi a sârbilor în Illyricum;
•    634 – începutul invaziei arabe;
•    635 – căderea Damascului, capitala Siriei, după cinci luni de asediu;
•    636 – bătălia de la Yarmuk, încheiată cu victoria arabilor;
•    638 – apariţia edictul numit Ecthesis (Expunere asupra credinţei); căderea Ierusalimului;
•    639, decembrie-642, iulie – cucerirea Egiptului;
•    647 – arabii organizează o expediţie în exarhatul Cartaginei;
•    648 – apariţia Typos-ului;
•    c. 650 – organizarea primelor theme în Asia Mică (Opsikion, Anatolikon, Armeniakon şi thema maritimă Karabisiani);
•    666-698 – arabii cuceresc Africa de Nord;
•    674-678 – primul asediu al Constantinopolului de către arabi;
•    679 – stabilirea bulgarilor în sudul Dunării;
•    680-681 – al şaselea Sinod Ecumenic de la Constantinopol;
•    680-695 – organizarea primelor theme în Europa, sub împăraţii Constantin al IV-lea Pogonatul şi Iustinian al II-lea Rhynothmetes;
•    697-698 – cucerirea Cartaginei de către arabi şi pierdere Africii;
•    710 – expediţia bizantină în Italia;
•    712-717 – ascensiunea arabilor în Asia Mică;
•    717, august 15-718, august 15 – al doilea asediu arab al Constantinopolului;
•    717-740 – noua reformă a themelor;
•    726 – publicarea de către împăratul Leon al III-lea Isaurul a unui nou cod de legi, Ecloga precum şi a primului edict împotriva cinstirii sfintelor icoane;
•    727 – răscoale în Grecia şi în Italia;
•    730 – al doilea edict împotriva cinstirii icoanelor
•    740 – înfrângerea arabilor la Akroinon, Frigia, în urma căreia a fost eliberată partea de vest a Asiei Mici;
•    751 – cucerirea Ravenei de către longobarzi;
•    754 – sinodul iconoclast de la Hieria; prima campanie a regelui franc Pepin cel Scurt în Italia şi donarea teritoriilor cucerite către papalitate; crearea Statului papal;
•    755-775 – războiul bizantino-bulgar; victorii bizantine la Markellai (759) şi Anchialos (763);
•    787, septembrie 24-octombrie 13 – al şaptelea Sinod Ecumenic de la Niceea;
•    800, decembrie 25 – încoronarea lui Carol cel Mare la Roma; reconstituirea Imperiului roman de Apus;
•    805-807 – flota arabă pradă insulele Cipru şi Rhodos; restabilirea treptată a controlului arab în bazinul central şi oriental al Mării Mediterane;
•    809 – campania lui Nichifor I împotriva bulgarilor; recucerirea cetăţii Sardica
•    810 – reformele economice ale lui Nichifor I („cele 11 vexaţiuni”);
•    814 – consolidarea poziţiei Imperiului la graniţa cu Bulgaria;
•    821-823 – răscoala lui Toma Slavul;
•    826-827 – arabii atacă insula Creta, cea mai importantă poziţie strategică a Imperiului bizantin în Marea Mediterană;
•    832 – edictul împăratului Teofil împotriva icoanelor;
•    843 – restabilirea solemnă a cultului icoanelor; sfârşitul epocii iconoclaste;
•    858 – înlăturarea patriarhului Ignatie, alegerea lui Fotie ca patriarh;
•    863 – misiunea fraţilor Chiril şi Metodie în Moravia; reorganizarea Şcolii superioare în palatul Magnaura, de către cezarul Bardas;
•    c. 864/865 – hanul bulgar Boris este proclamat ţar şi primeşte creştinismul de sorginte răsăriteană;
•    870-879 – este alcătuit şi apare manualul de drept, intitulat Procheiron;
•    871 – cucerirea oraşului Bari de către bizantini;
•    873 – campanie bizantină în Orient, condusă de împăratul Vasile I;
•    878 – cucerirea Siracuzei de către arabi;
•    886 – apare codul de drept bizantin, intitulat Epanagoga;
•    886-893 – alcătuirea şi publicarea Basilicale-lor;
•    894-896 -  război bizantino-bulgar;
•    902 – cucerirea cetăţii Taormina de către arabi; pierderea Siciliei de către bizantini;
•    904 – cucerirea Tesalonicului de către arabi;
•    914-927 – război bizantino-bulgar;
•    927 – moartea ţarului Simeon al Bulgariei;
•    948-949 – reocuparea de către bizantini a oraşelor Germaniceea, Theodosiopolis, precum şi  altor oraşe din Armenia arabă;
•    c. 950 – apogeul primului umanism bizantin;
•    960-961 – recucerirea insulei Creta de către bizantini;
•    962, februarie 2 –întemeierea Imperiului Romano-German, încoronarea lui Otto I la Roma;
•    963 – uzurparea lui Nichifor Phocas, proclamarea lui ca împărat la Cezareea Capadociei;
•    964-965 – recucerirea Ciliciei şi reorganizarea ei ca themă bizantină;
•    967 – reluarea războiului cu bulgarii;
•    968 – recucerirea Antiohiei Siriei de către bizantini;
•    969 – asasinarea lui Nichifor Phocas;
•    971 – insurecţia lui Bardas Phocas; înfrângerea ruşilor la Silistra; anexarea Bulgariei;
•    975 – campania lui Ioan I Tzimiskes în Siria;
•    976 – răscoala Comitopulilor;
•    976-979 – răscoala lui Bardas Skleros;
•    977-986 – punerea bazelor statului independent bulgar cu centrul la Ohrida, în Macedonia; progresele ţarului bulgar Samuel;
•    986 – înfrângerea bizantinilor în defileul Poarta lui Traian, în Balcani;
•    987-988 – tratat de alianţă între basileul Vasile al II-lea şi cneazul Vladimir al Kievului; convertirea ruşilor la creştinism;
•    987-989 – răscoala celor doi Bardas;
•    995 – campania împăratului Vasile al II-lea în Asia Mică; cucerirea cetăţilor siriene Damasc, Raphnea, Emessa, ş. a.;
•    996 – Novellă imperială în sprijinul micii proprietăţi ţărăneşti şi stratiotice;
•    997 – înfrângerea bulgarilor pe râul Sperchios;
•    998-999 – campanii bizantine în Siria;
•    1000 – încheierea păcii pe 10 ani cu califatul arab;
•    1001-1002 – campanie strălucită a lui Vasile al II-lea pe frontul balcanic; recucerirea teritoriului vechiului stat bulgar;
•    1002 – introducerea impozitului allelengyon;
•    1005-1014 – nou război bizantino-bulgar, soldat cu mai multe victorii bizantine;
•    1009-1010 – revolta antibizantină de la Bari;
•    1014 – victoria bizantină de la Kimbalongos; moartea ţarului Samuel al Bulgariei;
•    1016 – căderea Ohridei, capitala ţaratului lui Samuel;
•    1017-1018 – victoria de la Canna; zdrobirea armatei normando-longobarde;
•    1018 – supunerea Bulgariei; recucerirea Peninsulei Balcanice de către bizantini; organizarea a patru noi theme: Paristrion, cu capitala la Silistra, Bulgaria, cu capitala la Skoplje, Sirmium, cu capitala la Sirmium şi Dalmaţia, pe coasta adriatică;
•    1021-1022 – anexarea Armeniei;
•    1025 – moartea împăratului Vasile al II-lea Macedoneanul; încheierea supremaţiei mondiale a Imperiului bizantin;
•    1032 – cucerirea Edessei de către bizantini;
•    1038-1040 – campania strălucită a lui Georgios Maniakes în Sicilia;
•    1040-1041 – răscoală în Bulgaria;
•    1041 – arabii recuceresc teritoriile pierdute în Sicilia, cu excepţia Messinei;
•    1042- răscoala populaţiei din Constantinopol;
•    1042-1043 – revolta lui Georgios Maniakes;
•    1046-1047 – marea invazie pecenegă;
•    1047 – revolta lui Leon Tornikios;
•    1048, septembrie 17 – prima incursiune a turcilor selgiucizi în Imperiul bizantin, în regiunea Vaspukaran, încheiată cu înfrângerea acestora;
•    1054, iulie 16 – Marea Schismă între Bisericile din Roma şi Constantinopol;
•    1057 – revolta lui Isaac Comnenul;
•    1059 – conciliul de la Melfi în care papa Nicolae al II-lea a acordat regelui normand Robert Guiscard şi lui Richard, conte de Aversa, investitura ducatului Calabriei şi Apulliei şi a principatului de Capua; alianţa dintre papalitate şi şefii normanzi;
•    1064 – cucerirea regatului Ani de către turcii selgiucizi;
•    1068-1072 – cucerirea oraşului Bari de către normanzi; pierderea Italiei de către bizantini;
•    1071, august 19 – bătălia de la Mantzikert, în Armenia, împăratul Roman al IV-lea Diogenes a fost luat prizonier şi silit să încheie un tratat înrobitor cu turcii selgiucizi;
•    1073-1074 – răscoala din oraşele dunărene împotriva Imperiului bizantin;
•    1077-1078 – emirul Suleiman pune bazele primului stat selgiucid din Asia Mică – sultanatul de Rum;
•    1082, mai – tratatul de la Veneţia; chrysobul-ul acordat acestei Republici maritime italiene de către împăratul Alexios I Comnenul a deschis o pagină nouă în viaţa economică a Imperiului şi stă la baza ascensiunii Veneţiei în perioada următoare;
•    1091 – înfrângerea pecenegilor la Lebunion;
•    1096-1099 – Cruciada I;
•    1097 – cucerirea Niceei de către cruciaţi şi bizantini;
•    1097-1098 – Bohemund pune bazele unui principat propriu în Antiohia;
•    1099 – întemeierea regatului Ierusalimului, cu un sistem de state cruciate vasale (comitatele de Edessa şi Tripoli şi principatul Antiohiei);
•    1107-1108 – războiul dintre Alexios I Comnenul şi Bohemund;
•    1111 – tratat comercial încheiat între Imperiul bizantin şi Republica pisană;
•    1116 – bătălia de la Philomelion, încheiată cu victoria lui Alexios I Comnenul asupra turcilor;
•    1122 – înfrângerea pecenegilor;
•    1122-1126 – războiul bizantino-veneţian;
•    1128-1129 – intervenţia bizantină în Ungaria;
•    1132-1135 – campania lui Ioan al II-lea Comnenul în Cilicia şi Siria; restabilirea controlului bizantin asupra întregului litoral pontic, până dincolo de Trapezunt;
•    1147-1149 – Cruciada a II-a;
•    1147 – expediţia regelui Siciliei, Roger al II-lea, în Imperiul bizantin;
•    1148, decembrie 25 – tratatul de la Tesalonic, între împăratul Manuel I Comnenul, împăratul Germaniei, Conrad al III-lea şi ducele Frederic de Suabia, împotriva regelui Siciliei, Roger al II-lea;
•    1149 – tratat de alianţă între Roger al II-lea şi împăratul Ludovic al VII-lea;
•    1151-1154 – război bizantino-ungar;
•    1155-1158 – război bizantino-normand;
•    1156 – tratat de pace între Manuel I Comnenul şi regele Geza al II-lea al Ungariei;
•    1158 – tratat de pace între Manuel I Comnenul şi Wilhelm I, regele Siciliei;
•    1159 – campania lui Manuel I Comnenul în Siria;
•    1168 – expediţie bizantină în Serbia, anexarea Dalmaţiei;
•    1169 – expediţie asupra Egiptului; sfârşitul thalassocraţiei bizantine;
•    1171 – ruptura cu Veneţia;
•    1176, mai 29 – bătălia de la Legnano;
•    1176, septembrie 17, bătălia de la Myriokephalon;
•    1177, iulie 21 - congresul de la Veneţia;
•    1178-1180 – alianţa bizantino-franceză;
•    1182, mai – răscoala populaţiei din Constantinopol; revolta lui Andronic Comnenul
•    1185 – pătrunderea normanzilor în Tesalonic; întemeierea Imperiului vlaho-bulgar;
•    1187, septembrie 2 – căderea regatului Ierusalimului;
•    1189-1192 – Cruciada a III-a;
•    1190 – înfrângerea împăratului Isaac Anghelos de către vlaho-bulgari, în defileurile Balcanilor;
•    1204, aprilie 13 – cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi; întemeierea Imperiului latin de Constantinopol;
•    1205, aprilie 14 – înfrângerea cruciaţilor sub zidurile Adrianopolului de alianţa vlaho-bulgaro-cumană, condusă de ţarul Ioniţă Caloian;
•    1206 – Teodor I Lascaris încoronat ca împărat la Niceea; întemeierea Imperiului grec de la Niceea;
•    1211-1214 – război latino-niceean; pacea de la Nymphaion încheiată pe baza status-quo-ului;
•    1222 – recucerirea Tesalonicului de către bizantinii din Epir;
•    1222-1224 – consolidare statului niceean şi crearea premiselor refacerii unităţii bizantine şi a recuceririi Constantinopolului;
•    1224 – Teodor I Anghelos Ducas, principele Epirului cucereşte Tesalonicul de la latini;
•    1227/1228-1241 – crearea Imperiului grec de la Tesalonic;
•    1230 – cucerirea Imperiului grec de la Tesalonic de către bulgarii conduşi de Ioan Asan al II-lea; bătălia de la Klokotnitza;
•    1232-1234 – Mihail al II-lea Anghelos Ducas pune bazele despotatului de Epir, cu capitala la Arta, desprins de Imperiul grec de la Tesalonic;
•    1236 – reluarea asediului asupra Constantinopolului de către bizantinii din Niceea şi de bulgari;
•    1242 – începutul marilor campanii balcanice ale lui Ioan al III-lea Vatatzes pentru recucerirea teritoriilor europene ale vechiului Imperiu bizantin;
•    1246 – despotatul de Tesalonic se recunoaşte vasal Imperiului grec de la Niceea;
•    1256 – despotatul de Epir recunoaşte şi el suzeranitatea Imperiului grec de la Niceea şi pierderea unor importante poziţii strategice în Macedonia occidentală şi de pe coasta dalmată;
•    1259 – bătălia de la Pelagonia, în care Ioan Paleologul obţine o strălucită victorie asupra coaliţiei latino-epiro-siciliene;
•    1261 – tratatul de la Nymphaion, încheiat între bizantini şi Republica genoveză;
•    1261, iulie 25 – recucerirea Constantinopolului de către bizantinii conduşi de strategul niceean Alexios Strategopoulos;
•    1262 – recucerirea Moreei de către bizantini;
•    1274 – sinodul de la Lyon;
•    1276-1277 – marea victorie navală a bizantinilor asupra veneţienilor; recucerirea insulei Negroponte şi celorlalte importante insule din Marea Egee;
•    1281, iulie 3 – tratatul de alianţă de la Orviento, între Carol de Anjou, Philippe de Courtenay, fostul împărat latin al Constantinopolului şi dogele veneţian, în vederea restabilirii Imperiului latin;
•    1282-1299 – puternică mişcare antiveneţiană în insula Creta, condusă de Alexios Kalergis;
•    1282, martie 31 – Vecerniile siciliene, marea răscoală populară îndreptată împotriva stăpânirii lui Carol de Anjou în Sicilia; primejdia angevină a fost definitiv înlăturată de Mihail Paleologul;
•    către 1300 – turcii selgiucizi şi otomani pun stăpânire pe întreaga Asie Mică bizantină;
•    1302-1304 – Marea Companie Catalană în Orient;
•    1310-1311 – catalanii pun bazele unui principat aragonez la Atena, care a durat circa 80 de ani, până în anul 1388;
•    1321- începutul războiului civil între cei doi reprezentanţi ai familiei Andronic (1321-1328);
•    1326 – cucerirea oraşului Brussa de către turci;
•    1330, iulie 28 -  marea victorie a sârbilor asupra bulgarilor de la Velbujd; începutul hegemoniei sârbe în Balcani;
•    1337 – debutul disputei isihaste (până în anul 1351);
•    1341 – revolta lui Ioan Cantacuzino;
•    1342-1349 – izbucnirea mişcării zeloţilor în Tesalonic;
•    1345 – Ştefan Duşan cucereşte Macedonia;
•    1345, noiembrie-decembrie - încoronarea lui Ştefan Duşan, de către patriarhul sârb, ca împărat al sârbilor şi grecilor, la Skoplje;
•    1347 – Ioan Cantacuzino cucereşte Constantinopolul;
•    1348-1349 – războiul Galatei;
•    1348 – întemeierea despotatului Mistrei (Moreei) de către Ioan Cantacuzino;
•    1354 – turcii otomani pun stăpânire pe portul Gallipoli din Tracia;
•    1362 – turcii otomani cuceresc Adrianopolul şi îşi stabilesc capitala aici;
•    1369-1371 – călătoria împăratului Ioan al V-lea Paleologul în Occident;
•    1371 – bătălia de la Cirmen, pe malurile râului Mariţa, încheiată cu victoria turcilor otomani;
•    1372 – Bizanţul intră în relaţii de vasalitate faţă de statul otoman;
•    1376 – revolta lui Andronic al IV-lea Paleologul;
•    1389 –  bătălia de la Câmpia Mierlei (Kossovopolje), încheiată cu marea victorie otomană asupra forţelor creştine din Balcani, conduse de cneazul sârb Lazăr;
•    1390 – revolta lui Ioan al VII-lea; cucerirea oraşului Philadelphia, ultima cetate bizantină din Asia Mică, de către turcii otomani;
•    1393 – cucerirea oraşului Târnovo de către Suleiman Celebi, fapt care marchează intrarea ţaratului bulgar sub stăpânire otomană, pentru cinci secole;
•    1396 – bătălia (cruciada) de la Nicopole;
•    1397 – o armată turcă pustieşte Grecia continentală, ocupă Atena şi pătrunde în Peloponez;
•    1402 – bătălia de la Ankara, încheiată cu victoria mongolilor lui Timur Lenk asupra turcilor conduşi de Baiazid;
•    1422 – asediul turc al Constantinopolului;
•    1423 – Bizanţul cedează Veneţiei oraşul Tesalonic;
•    1424 – expediţia turcilor în Moreea;
•    1430 – cucerirea Tesalonicului de către turci;
•    1438-1439 – sinodul unionist de la Ferrara-Florenţa;
•    1444 – bătălia (cruciada) de la Varna;
•    1446-1447 – campanie a turcilor în Moreea;
•    1451 – urcarea pe tron a sultanului Mahomed al II-lea;
•    1453, aprilie 7-mai 29 – asediul şi căderea Constantinopolului;
•    1456 – căderea ducatului Atenei;
•    1460 – căderea despotatului Mistrei (Moreei), care este transformat în paşalâc turcesc;
•    1461 – căderea Imperiului de la Trapezunt.     

Category: Istoria Bizantului | Added by: PortalOrtodox (2011-09-05)
Views: 1018 | Tags: Bizant, dreapta credinta, inceputul crestinismului, Ortodoxie, cursuri, teologie istorie, istoria bizantului, referat, Istoria Bizantului online | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2020