Sunday, 2023-12-03, 10:51 PM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Drept Canonic

Actele privind activitatea catehetică în biserică cu toţi credincioşii

În scopul instruirii religioase a credincioşilor avem nevoie:

- Cadrul legal stabilit de hotărârea Sfântului Sinod din 1950 şi art 134 din Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române în care se stipuklează: "Preoţii, diaconii şi cântăreţii sunt obligaţi a face catehizare conform normelor ce se vor stabili de Sfântul Sinod”. Catehizarea se va face în biserică cu toate categoriile de credincioşi, în perioada de sâmbătă de la vecernie până duminica la vecernie sau altă zi la vecernie, pe baza programei indicată de Cartea de învăţătură ortodoxă, catehisme, şi cateheze publicate (Hotărârea Sfântului Sinod din 1983);

- Cartea catehetului;

- Cateheze publicate;

- Programa pe cicluri şi materii;

- Dosar cu cateheze şi schiţe întocmite, susţinute;

- Evidenţa statistică a celor catehizaţi.

c) Acte privind conferinţe lunare de îndrumare misionar-pastorală

1. În vederea participării la aceste conferinţe se cere:

- Dosar cu conferinţe lunare programate, planul şi bibliografia;

- Caiet cu note privind lectura făcută în legătură cu temele tratate la conferinţe şi discuţiile purtate;

- Dosar cu conferinţele susţinute;

- Indice cu problemele doctrinare, misionare şi sectare ivite la parohie.

2. Actele privind cursurile de îndrumare misionară în vederea definitivării şi promovării:

Pentru a urma aceste cursuri se cere:

- Caiet sau dosar cu minimum 100 predici, pe cicluri;

- Caiet sau dosar cu minimum 100 cateheze, pe cicluri, teme;

- Dosar cu temele predate la cursuri sau notiţe făcute pe marginea acestora din lucrarea parcursă;

- Indice tematic de probleme actuale şi bibliografia temelor.

II. Activitatea, lucrările şi actele impuse de exercitarea puterii sfinţitoare, sacramentale

Pentru exercitarea puterii sfinţitoare sau sacramentale se impun următoarele acte:

a) Actele privind administrarea Sfintelor Taine şi ierurgii, care sunt:

- Protocolul (Registrul) botezaţilor în care se înregistrează pe baza certificatului de naştere eliberat de autoritatea civilă şi în urma administrării Sfintei Taine a Botezului. Registrul are următoarea rubricatură: nr. curent; anul, luna, ziua naşterii şi botezului; sexul; legitim sau nelegitim, numele de botez al pruncului; numele, prenumele, religia, starea, vârsta şi ocupaţia părinţilor; domiciliul părinţilor; numele, prenumele, domiciliul naşilor; numele, prenumele, domiciliul moaşei sau a instituţiei de naştere; este uns cu Sfântul Mir; numele şi prenumele preotului botezător; data decesului pruncului; nr. certificatului de naştere; când s-a eliberat Certificat sau Extras de botez; observaţii.

- Certificat de botez sau Extras de botez este actul doveditor al săvârşirii botezului. Se întocmaşte în dublu exemplar. Un exemplar rămâne la cotor, în registrul de certificate şi unul se înmânează solicitantului. Certificatul are următorul cuprins: Arhiepiscopia, Parohia, Localitatea, Judeţul, Certificat de Botez, Noi, parohul Parohiei …., din localitatea…, judeţul …, certificăm prin prezenta că în ziua de …, anul …, am săvârşit Sfânta Taină a Botezului pruncului …, fiul (fiica) credinciosului …, şi al credincioasei …, din această parohie, după ce au fost îndeplinite formalităţile cerute de legile civile, cum se dovedeşte cu Certificatul de Naştere, nr. …, din anul…., al comunei …, judeţul …, având ca naşi pe credincioşii … S-a introdus în registrul botezaţilor la anul …, poziţia … Prezentul certificat s-a eliberat astăzi …, nr. …, anul .., L.S. Paroh (semnătura).

            - Protocolul bunei învoiri se încheie de paroh cu ocazia anunţării hotărârii a doi tineri că vor să se logodească şi cunune religios. Pe baza acestui act se face publicitatea cununiei prin strigări în biserică şi afişare la oficiul parohial. Este bine să fie generalizat. Oferă o ocazie de ispitire şi pregătire canonică a tinerilor pentru căsătorie şi familie. Actul are următorul text: Eparhia, Protocolul bunei învoiri luat în Parohia …, în anul …, în ziua…, luna … Prezentându-se înaintea noastră subscrişii …, din …, de religie …, şo din …, de religie …, şi declarându-se că doresc a încheia Sfânta Taină a Cununiei, au fost întrebaţi în înţelesul prevederilor legale în vigoare privitor la căsătorie unul câte unul: a) Nu cumva sunt siliţi în vreun chip la căsătorie de către părinţii lor sau de către alţii, care înlocuiesc părinţii lor?; b) Nu cumba doresc să facă acest pas pentru oarecare interese particulare, precum pot fi: averea sau deosebita frumuseţe a vreunei părţi?; c) Dacă îndeplinesc condiţiile religioase, morale, fizice şi sociale cerute de încheierea unei căsătorii?; d) Dacă există sau nu impedimente la căsătorie impuse de sfintele canoane şi dacă sunt în ce măsură pot fi înlăturate?  La aceste întrebări au declarat fiecare dintre persoanele numite, că ele sunt nesilite de nimeni, fără nici o lăcomie de avere sau frumuseţe, numai singuri, din bună voie şi din îndemnul iubirii curate, ce o simt unul către altul doresc a încheia Taina Cununiei. Constatând că nu există nici un impediment şi după ce li s-au dat îndrumările necesare privitoare la căsătorie, toate acestea, pentru mai bună statornicie, s-au consemnat aici în protocol şi s-au subscris de către noi. Data …, Parohul locului …, mirii …, martorii … Tot în această zi s-au prezentat în faţa noastră şi părinţii (tutorii) …, celor mai sus numiţi şi, după întrebarea pusă, au declarat că dânşii nu silesc copiii de sub tutoratul lor la căsătoria aceasta, ci îşi dau învoirea la căsătoria acestora, ceea ce întăresc cu însăşi subscrierea lor. Data …, părinţii (tutori) mirelui şi miresei …

            - Protocolul (Registrul) cununaţilor se încheie în baza Certificatului de căsătorie şi după administrarea Sfintei Taine a Cununiei. Are următoarea rubricatură: Nr. curent, anul, luna, ziua cununiei; Numele şi prenumele, religia, starea, caracterul, vârsta, locul naşterii şi al domiciliului: mirelui, miresei, naşilor, preotului cununător; întâia, a doua sau a treia căsătorie; când s-a făcut încredinţarea şi când vestirile; Data şi nr. actului de la Ofiţetul stării civile; când s-a dat extrasul; observaţii.

            - Certificat de cununie se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se înmânează solicitantului şi unul rămâne la cotor. Actul are următorul text: Episcopia, Parohia, localitatea, judeţul; Certificat de cununie. Noi, parohul bisericii din localitatea …, judeţul …, certificăm prin perzenta că în ziua de …, anul …, am săvârşit Sfânta Taină a Cununiei credinciosului …, cu credincioasa …, după ce au dovedit că au încheiat căsătoria civilă, cu Certificatul de căsătorie nr. …, din …, anul …, eliberat de Primăria …, Judeţul …, având ca naşi pe credincioşii … Prezentul certificat s-a eliberat astăzi …, anul …, Nr. …, L.S. Paroh.

            - Protocolul (Registrul) decedaţilor se încheie pe baza adeverinţei de înhumare eliberată de Primărie pe baza Certificatului de deces şi după efectuarea înmormântării. Protocolul are următoarele date: Tomul …, pagina; Nr. curent; anul, luna, ziua morţii, îngropării; numele, prenumele şi profesia celui decedat; ţara, locul naşterii: oraş, comună, sat, judeţ unde a locuit mortul; str., nr.; vârsta decedatului; religia; starea civilă, dacă a fost împărtăşit sau nu? Dacă nu, de ce? Felul sau cauza morţii; locul unde s-a înmormântat; numele şi prenumele preotului; Data şi nr. actului de la starea civilă; cînd s-a dat extrasul; observaţii.

            b) Evidenţe diferite:

            - Evidenţa credincioşilor spovediţi şi împărtăşiţi;

            - Evidenţa credincioşilor trecuţi la alt cult;

            - Evidenţa credincioşilor veniţi de la alt cult.

            c) Acte necesare privind acordarea dispenselor (proceduri şi acte):

            - Cererea celor interesaţi înregistrată la parohie, motivată, adresată ierarhului titular;

            - Raportul preotului paroh privind cazul cu propuneri concrete;

            - Adresă oficială de înaintare a dosarului către ierarh, prin protopopiat.

            d) Acte necesare privind desfacerea cununiei religioase (divorţul):

            - Cererea celor interesaţi, motivată, adresată ierarhului, înregistrată la parohie;

            - Certificatul de divorţ civil;

            - Raportul preotului paroh cu arătarea cauzelor divorţului şi a faptului că s-a încercat împăcarea şi propuneri concrete;

            - Adresă oficială de trimitere a dosarului prin protopopiat[1].[1] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca şi Prof. dr. Sorin Joantă, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, p. 68-70.

Category: Drept Canonic | Added by: PortalOrtodox (2012-01-02)
Views: 921 | Tags: curs, canoane, rindueli bisericestidespre dreptul , Ortodoxie, referat, drept canonic online | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023