Monday, 2023-12-04, 0:40 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Referate Religie

Home » Files » Referate Religie

Activitatea pastoral-misionara a preotului
[ Download from this server (48.5 Kb) ] 2010-12-31, 12:54 PM
Activitatea pastoral-misionara a preotului - Istoria Bisericii este plină de modele de păstori cu viaţă sfântă, care s-au făcut pildă vrednică de urmat credincioşilor lor. Concretizând, putem spune că în vremurile grele, când românii nu aveau conducători din neamul lor care să-i înţeleagă şi să-i ajute, îl aveau pe preot. El le era părinte, învăţător, conducător şi povăţuitor.Activitatea pastoral-misionara a preotului

Activitatea pastoral-misionara a preotului - Metodele şi mijloacele de pastoraţie erau cele tradiţionale, moştenite de la sfinţii părinţi. Folosindu-le nu dădeau greş. Însă, lumea în care trăim noi acum, cunoaşte mutaţii de neimaginat în trecut. Nu mai avem de a face cu o societate tradiţională aşezată, respectând anumite rânduieli unanim acceptate.

Integrarea României în supra-statul Uniunea Europeană va influenţa major toate domeniile vieţii şi activităţii poporului nostru. Evident că şi viaţa religioasă din România va fi supusă diferitelor influenţe şi presiuni venite din spaţiul european. Astfel că societatea românească contemporană, va deveni pluralistă (sub multiple aspecte: politic, cultural, religios, confesional). Sub anumite aspecte ea este pluralistă, sub altele va deveni ulterior. În plan macro-social cultural, pluralismul înseamnă că în societate nu mai există o concepţie unică despre lume şi viaţă.

Integrarea în Uniunea Europeană face loc unui vast arhipelag de concepţii despre lume şi viaţă individuale, incompatibile între ele. Principiile creştine însă rămân aceleaşi. „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8), în acest context sarcina pastoral-misionară a Bisericii Ortodoxe este să reuşească să propună societăţii româneşti contemporane, într-o manieră credibilă, viziunea creştină.

Hristos rămânând Acelaşi, învăţătura de asemenea neschimbată, automat şi activitatea misionar-pastorală a preotului va fi aceea care de veacuri a adus roade. Preotul trebuie să fie un misionar, să facă misiune creştină. Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea universalizării Evangheliei şi a integrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos. Misiunea Bisericii îşi are temeiul său adânc şi punctul de plecare în însăţi comuniunea Sfintei Treimi, în mişcarea iubirii Tatălui către Fiul în Duhul Sfânt şi, prin Acesta, către întreaga lume.

Misiunea Bisericii se întemeiază pe însăşi trimiterea Fiului în lume (In. 3, 16), voită şi iniţiată de Tatăl, prin trimiterea Sfinţilor Apostoli de către Hristos Cel Înviat: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi” (In. 20, 21) şi pe porunca explicită a lui Iisus Hristos către Apostoli, de a chema la pocăinţă şi de a boteza în numele Sfintei Treimi: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mt. 28, 19-20)

Din punct de vedere al vieţii creştine, parohia este unitatea sau partea componentă cea mai mică a Bisericii locale, comunitatea bisericească în care lucrează harul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine, săvârşite de slujitorii Săi şi în care trebuie să se integreze orice creştin pentru a face parte din Biserica lui Hristos.

Parohia nu este numai o simplă unitate administrativă, o circumscripţie bisericească sau o grupare de oameni. Ea este o unitate spirituală, liturgic-sacramentală, o comunitate de mărturie şi slujire ai cărei membri sunt uniţi prin mărturisirea aceleiaşi credinţe, primirea Tainelor şi participarea la cultul divin public ca sursă a vieţii şi spiritualităţii religioase şi comunitar-sociale, fiind grupaţi în jurul unui altar şi al aceluiaşi slujitor.
Category: Referate Religie | Added by: teologiearad | Tags: Păstorul, preotul, Turma, Preotului, Preotului., Pastoral-misionara, activitatea, referat
Views: 653 | Downloads: 197 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023