Monday, 2023-12-04, 0:29 AM
Logged in asGuest | Group "Guests"WelcomeGuest| RSS


Arhiva ortodoxa

Home » Articles » Drept Canonic

Actele de administrare, adică de păstrare, de îngrijire, de întreţinere şi de folosire a bunurilor economice

Evidenţa bugetar-administrativă a bunurilor materiale se ţine cantitativ, de către epitropul administrator (magazioner) pe fişe de magazie în care se evidenţiază cantitativ bunurile primite spre păstrare şi conservare în magazie, pe baza bonurilor de intrare, respectiv de ieşire, eliberate de epitropul contabil şi aprobate de paroh, stabilindu-se zilnic stocul, care lunar se confruntă cu fişele cantitativ-valorice ale contabilităţii parohiei.

Intrarea materialelor în magazie în baza Bonului de intrare în magazie, întocmit de contabil pe baza documentelor justificative, aprobat de epitrop. Ieşirea materialelor din magazie se face pe baza Bonului de ieşire din magazie, emis de contabilitate, cu aprobarea parohului, pe baza necesarului justificat în documentaţiile tehnice corespunzătoare (materiale de construcţii) sau cerinţelor credincioşilor (obiecte de pangar, de colportaj etc.).

În vederea păstrării şi conservării în condiţii optime legiuitorul (HCM 1885/1970) prevede ca spaţiul afectat magaziei să întrunească o serie de condiţii (lumina, umiditate, aerisire, securitate, pază etc.). Materialele în magazie se organizează pe sortimente, pe rafturi cu indicarea pe etichetă a sortimentului, conform fişei de raft.

Bunurile ieşite din magazie în scop de consum a credincioşilor se ţin în evidenţă de către vânzătorul de la pangar şi colportaj, angajat de parohie, cu îndemnizaţie fixă. Pangarul şi colportajul au caracterul unei submagazii. Evidenţa intrării şi ieşirii cantitativ-valorice a bunurilor se ţine pe fişe individuale, pe sortimente, cu ajutorul cărora, periodic, se confruntă, cantitativ, cu magazia de materiale şi, valoric, cu contabilitatea care poartă fişele de materiale cantitativ şi valoric.

În caz de neconsumare a bunurilor scoase legal din magazie, acestea se restituie la magazie, pe bază de Bon de restituire, şi se înscriu în fişa de magazie, la intrări ca şi în fişa contabilă de materiale.

În caz de transferare a unor bunuri din magazie la alte unităţi, aceasta se face pe baza Notei de transfer emisă de contabilitate cu aprobarea parohului şi achitarea pe bază de chitanţă a contavalorii materialelor din partea unităţii beneficiare.

Bunurile de magazie eliberate sub formă de împrumut la alte unităţi se face pe baza Notei de ămprumut, emisă de contabilitate şi aprobată de paroh, cu indicarea termenului, a formei şi a condiţiilor de restituire.

Bunurile de magazie, proprietate a altor unităţi, aflate spre păstrare se face pe bază de Proces-verbal de custodie, încheiat între magazioner şi reprezentantul proprietarului bunului, cu viza contabilităţii şi aprobarea parohului.

Bunurile existente legal în magazie, deteriorate, cu scăzăminte, cu termen de folosinţă depăşit se scad din magazie pe bază de Proces-verbal de constatare întocmit de Comisia de constatare, special alcătuită cu specialişti, cu propuneri de scoatere din gestiune, stabilirea vinovăţiei şi a răspunderilor materiale şi aprobat de paroh, după supunerea lui dezbaterii Consiliului parohial.

Bunurile lipsă din magazie (sustragere, furt, distrugere) se constată pe bază de Proces-verbal întocmit de organele de constatare (paroh, consiliu parohial, organe de revizie, organe de cercetare penală, ş.a.) în care se indică cantitatea, valoarea şi condiţiile de scoatere ilegală din magazie, cu indicarea vinovatului şi a modalităţilor de recuperare a bunului sau a contravalorii acestuia, lipsă din magazie, cu aprobarea parohului[1].

În privinţa gestionării bunurilor bisericeşti parohiale se impun următoarele probleme reglementate prin Regulamentul de administraţie al bunurilor bisericeşti, şi anume:

Bunurile în Patriarhia Română, părţile componente locale şi toate persoanele juridice ale Bisericii Ortodoxe Române, în conformitate cu dispoziţiile Codului civil, ale celorlalte legi ale Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentului pentru administrarea averilor bisericeşti, se dobândesc în diferite moduri: prin donaţie şi cumpărare.

Donaţiile de orice fel se acceptă numai dacă sunt de un real folos instituţiilor bisericeşti. Acceptarea se va face după următoarea procedură: la parohii, parohul aduce la cunoştinţa Consiliului parohial actul de donaţie. Consiliul parohial, în cazul când hotărăşte primirea donaţiei, face cuvenitele propuneri Adunării parohiale. Dacă şi Adunarea parohială acceptă donaţia, actul împreună cu încheierile Consiliului parohial şi ale Adunării parohiale se înaintează Consiliului eparhial spre aprobare (art. 26 RAB). În cazul în care Consiliul eparhial acceptă donaţia şi se aprobă de Chiriarhul respectiv, se intervine la Ministerul Cultelor pentru îndeplinirea formelor de procedură civilă privitoare la persoanele juridice (art. 26, al. 6 RAB).

Donaţiile manuale se primesc de organele de administraţie ale bunurilor bisericeşti pentru fiecare instituţie bisericească în parte. În toate cazurile se va respecta prevederile legilor în vigoare (art. 27 RAB)

Cumpărările de bunuri imobile se face numai în caz de necesitate, constatate de organele statutare astfel: la parohii, necesitatea se constată de Consiliul parohial prin proces-verbal special, ratificat de Adunarea parohială şi se trimite Consiliului eparhial spre aprobare şi împuternicire de a trata cumpărarea (art. 28, al. 1-2 RAB)[2].[1] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca şi Prof. dr. Sorin Joantă, Administraţie bisericească…, p. 108-111.

[2] Ibidem, p. 131-132.

Category: Drept Canonic | Added by: PortalOrtodox (2012-01-02)
Views: 742 | Tags: curs, canoane, rindueli bisericestidespre dreptul , Ortodoxie, referat, drept canonic online | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Site friends
Link exchange

Scheme electronice

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Copyright MyCorp © 2023